Du an green town Binh Tan gia re, cung co the tham khao them tai Can ho Green Town Tai sao chon Cung cu Ascent Lakeside tu chu dau tu Hoa Binh Chung ta nen tim hieu ve phap ly can ho luxgarden de truoc khi lua chon mua can ho luxgarden la su lua chon chinh xac nhat. Ngoai ra nen chon hay tim hieu them du an can ho Ascent Lakeside hay co the tham khao them website tai Ascent Lakeside, hay tai chinh site web ve Lux gia re oi quan 7 ve can ho an cu duoc mong cho nhat https://canho-luxriverview.net, hay site nay noi ve du an quan 6Xem them can ho Viva Riverside. Cung nhu la du an Opal Tower dang duoc mong cho nhathttps://canhoopalcity.com Ben canh do, neu co co hoi nen tiem hieu them ve dat nen long hung City
Cơ sở dữ liệu quốc gia về biến đổi khí hậu
KỊCH BẢN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU. NƯỚC BIỂN DÂNG CHO VIỆT NAM
1. Mức thay đổi nhiệt độ trung bình so với thời kỳ 1980-1999 theo kịch bản phát thải trung bình
STT Tỉnh Mùa Thời gian
202020302040205020602070208020902100
20Quảng NinhXuân0,5 0,81,11,41,7 2,02,32,52,7
0,5 0,60,91,11,4 1,6 1,82,02,1
Thu0,5 0,7 0,9 1,2 1,51,7 1,9 2,1 2,3
Đông0,5 0,81,2 1,51,8 2,1 2,4 2,6 2,8
Năm0,5 0,71,0 1,3 (1,2 - 1,4)1,6 1,8 2,1 2,32,5 (2,2 - 2,8)
2. Mức thay đổi (%) lượng mưa so với thời kỳ 1980-1999 theo kịch bản phát thải trung bình
STT Tỉnh Mùa Thời gian
202020302040205020602070208020902100
20Quảng NinhXuân-0,4 -0,5-0,7 -0,9 -1,1 -1,3 -1,5-1,6-1,7
2,3 3,3 4,7 6,0 7,3 8,5 9,6 10,611,5
Thu0,6 0,81,21,51,82,22,42,72,9
Đông0,4 0,6 0,81,1 1,31,51,71,9 2,1
Năm1,3 2,02,7 3,5 (3,0 - 4,0) 4,3 5,05,66,2 6,7 (4,0 - 7,0)
3. Kịch bản nước biển dâng cho Việt Nam
STT Kịch bản Thời gian
202020302040205020602070208020902100
5Móng Cái - Hoàn DáuTrung bình7-811-12 15-1720-2425-3131-3836-4742-5549-64
Cao7-811-1316-1822-2629-3538-4647-5856-7166-85
Thấp7-810-1214-1719-2223-2928-3633-4338-5042-57