Du an green town Binh Tan gia re, cung co the tham khao them tai Can ho Green Town Tai sao chon Cung cu Ascent Lakeside tu chu dau tu Hoa Binh Chung ta nen tim hieu ve phap ly can ho luxgarden de truoc khi lua chon mua can ho luxgarden la su lua chon chinh xac nhat. Ngoai ra nen chon hay tim hieu them du an can ho Ascent Lakeside hay co the tham khao them website tai Ascent Lakeside, hay tai chinh site web ve Lux gia re oi quan 7 ve can ho an cu duoc mong cho nhat https://canho-luxriverview.net, hay site nay noi ve du an quan 6Xem them can ho Viva Riverside. Cung nhu la du an Opal Tower dang duoc mong cho nhathttps://canhoopalcity.com Ben canh do, neu co co hoi nen tiem hieu them ve dat nen long hung City
STT Tên dữ liệu Mô tả Tải về
 
1 Báo cáo cập nhật 2 năm một lần lần thứ hai (BUR2) của Việt Nam cho UNFCCC (Tiếng... 

 

2 Báo cáo cập nhật 2 năm một lần lần thứ hai (BUR2) của Việt Nam cho UNFCCC (Tiếng... 

 

3 Báo cáo cập nhật 2 năm một lần lần thứ nhất (BUR1) của Việt Nam cho UNFCCC... 

 Thực hiện Quyết định số 2/CP.17 ngày 15 tháng 3 năm 2012 của Hội nghị lần thứ 17 các Bên tham gia UNFCCC, Bộ Tài nguyên và Môi trường, đầu mối của Chính phủ Việt Nam thực hiện UNFCCC và...

4 Báo cáo cập nhật 2 năm một lần lần thứ nhất (BUR1) của Việt Nam cho UNFCCC... 

Thực hiện Quyết định số 2/CP.17 ngày 15 tháng 3 năm 2012 của Hội nghị lần thứ 17 các Bên tham gia UNFCCC, Bộ Tài nguyên và Môi trường, đầu mối của Chính phủ Việt Nam thực hiện UNFCCC và Nghị...

5 Báo cáo hoạt động ứng phó biến đổi khí hậu của Ban chỉ đạo tây nam bộ  

  Theo Công văn số 01/UBQGBĐKH-VP, ngày 06/12/2012 của Ủy ban Quốc gia về biến đổi khí hậu và Công văn số 03/VPUBQGBĐKH, ngày 30/11/2012 của Văn phòng Ủy ban Quốc gia về biến đổi khí...

6 Báo cáo hoạt động ứng phó biến đổi khí hậu của Bộ công thương 

 Thực hiện các nhiệm vụ, dự án về biến đổi khí hậu trong Chương trình mục tiêu Quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu
Với tổng kinh phí được phân bổ là 5,7 tỷ đồng, Bộ Công...

7 Báo cáo hoạt động ứng phó biến đổi khí hậu của Bộ Giao thông vận tải  

 Tình hình thực hiện công tác về biến đổi khí hậu

Tiếp tục triển khai 04 dự án đánh giá tác động và xây dựng giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho ngành...

8 Báo cáo hoạt động ứng phó biến đổi khí hậu của Bộ khoa học công nghệ 

  Theo yêu cầu của Ủy ban Quốc gia về biến đổi khí hậu tại Công văn số 01/UBQGBĐKH-VP ngày 06 tháng 12 năm 2012, Bộ Khoa học và Công nghệ báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm...

9 Báo cáo hoạt động ứng phó biến đổi khí hậu của Bộ Ngoại giao  

 Tình hình thực hiện các nhiệm vụ về biến đổi khí hậu năm 2012 (theo Quy chế làm việc của Uỷ ban Quốc gia về biến đổi khí hậu, tại Điều 6, Chương II):

Lồng ghép hoạt động đối...

10 Báo cáo hoạt động ứng phó biến đổi khí hậu của Bộ Nông nghiệp và phát... 

  Thực hiện Quy chế làm việc của Ủy ban Quốc gia về biến đổi khí hậu, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy viên Ủy ban Quốc gia về biến đổi khí hậu ...

11 Báo cáo hoạt động ứng phó biến đổi khí hậu của Bộ xây dựng  

  Bộ Xây dựng đã nhận công văn số 01/UBQGBĐKH ngày 06/12/2012 của Ủy ban quốc gia về biến đổi khí hậu và công văn số 03/VPUBQGBĐKH ngày 30/11/2012 của Văn phòng Ủy ban quốc gia về...

12 Báo cáo hoạt động ứng phó biến đổi khí hậu của Viện Khoa học xã hội Việt Nam 

  Thực hiện Công văn số 03/VPUBQGBĐKH ngày 30 tháng 11 năm 2012 của Văn phòng Ủy ban Quốc gia về biến đổi khí hậu về việc báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ về biến...

13 Báo cáo thực hiện về Chính sách pháp luật về ứng phó biến đổi khí hậu trên... 

Trong những năm vừa qua, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Hải Dương đã ban hành các chương trình và văn bản quy phạm pháp luật về ứng phó với biến đổi khí hậu như sau:

14 Báo cáo về hoạt đọng biến đổi khí hậu năm 2012 của Uỷ ban khoa học công... 

Theo yêu cầu tại công văn số 03/VPUBQGBĐKH ngày 30 tháng 11 năm 2012 của Văn phòng Ủy ban quốc gia về biến đổi khí hậu về việc báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ về biến đổi khí...

15 Báo cáo về hoạt đọng biến đổi khí hậu năm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

 Tình hình thực hiện các nhiệm vụ về biến đổi khí hậu năm 2012

Các hành động chính sách Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã thực hiện

- Xây dựng phương pháp luận về thích ứng...

16 Biến đổi khí hậu và tác động ở Việt Nam  

 Biến đổi khí hậu là vấn đề đang được toàn nhân loại quan tâm. Biến đổi khí hậu đã và đang tác động trực tiếp đến đời sống kinh tế-xã hội và môi trường toàn cầu. Trong những...

17 Biến đổi khí hậu và các mô hình thí điểm tại Tỉnh Bến tre  

Trong thời gian qua, tác động chủ yếu do biến đổi khí hậu gây ra trên địa bàn tỉnh là xâm nhập mặn. Xâm nhập mặn làm thiệt hại sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản vốn...

18 Hương dẫn tích hợp biến đổi khí hậu vào kế hoạch phát triền  

Tài liệu nhằm cung cấp cho các nhà hoạch định chính sách cái nhìn tổng quan về tích hợp hợp biến đổi khí hậu, giới thiệu quy trình tích hợp và các quy trình tích hợp.  

19 Tác động của biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước của Việt Nam  

Cuốn sách này xin giới thiệu những thông tin cơ bản về tài nguyên nước, biến đổi khí hậu, tác động của biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước và nhu cầu nước ở Việt Nam. Cuốn sách đã...

20 Tài liệu hướng dẫn đánh giá tác động Biến đổi khí hậu  

T ài liệu hướng dẫn “Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và xác định các giải pháp thích ứng” được Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trường (IMHEN) xây dựng với sự tài...

21 Thông báo quốc gia lần thứ 2 của Việt Nam cho UNFCCC (Tiếng Anh)  

 

22 Thông báo quốc gia lần thứ 2 của Việt Nam cho UNFCCC (Tiếng Việt) 

Thông báo Quốc gia lần thứ hai của Việt Nam cung cấp các thông tin về kiểm kê quốc gia KNK năm 2000, phân tích, đánh giá tác động của BĐKH, đề ra một số giải pháp có tính khả thi ứng phó với...

23 Thông báo quốc gia lần thứ nhất của Việt Nam cho UNFCCC (Tiếng Anh)  

 

24 Tích hợp biến đổi khí hậu vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội.  

 Cuốn sách được biên soạn dựa trên các nghiên cứu về việc tích hợp vấn đề biến đổi khí hậu của nhiều nguồn khác nhau cả trong lẫn ngoài nước và có sự tổng hợp, sửa đổi để phù...

25 Ứng phó biến đổi khí hậu Ngành y tế  

  Biến đổi khí hậu, kéo theo là thiên tai và hiện tượng thời tiết cực đoan như làm tăng tần suất và cường độ bão, nhiệt độ trái đất ấm dần lên và nước biển dâng…,...

Có tổng số: 25 bản ghi