Du an green town Binh Tan gia re, cung co the tham khao them tai Can ho Green Town Tai sao chon Cung cu Ascent Lakeside tu chu dau tu Hoa Binh Chung ta nen tim hieu ve phap ly can ho luxgarden de truoc khi lua chon mua can ho luxgarden la su lua chon chinh xac nhat. Ngoai ra nen chon hay tim hieu them du an can ho Ascent Lakeside hay co the tham khao them website tai Ascent Lakeside, hay tai chinh site web ve Lux gia re oi quan 7 ve can ho an cu duoc mong cho nhat https://canho-luxriverview.net, hay site nay noi ve du an quan 6Xem them can ho Viva Riverside. Cung nhu la du an Opal Tower dang duoc mong cho nhathttps://canhoopalcity.com Ben canh do, neu co co hoi nen tiem hieu them ve dat nen long hung City
STT Tên nhiệm vụ Mục tiêu Đơn vị thực hiện Thời gian thực hiện Tổng vốn đầu tư Tải về
 
1 - Dự án xây dựng công viên động vật hoang dã quốc gia tại tỉnh Ninh Bình 

Bảo vệ và bảo tồn đa dạng sinh học 

Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Ninh Bình  2011-2020  6,442 triệu đồng 
2 SCNC đảm bảo an toàn hồ chứa Chiến Thắng 

 

Tỉnh Lai Châu  2010  6.024 triệu đồng 
3 SCNC hệ thống mương hồ Khuổi Ngần 

 

tỉnh Lai Châu  2009  324 triệu đồng 
4 - Bảo vệ và khoanh nuôi tái sinh rừng 

 - Nâng cao chất lượng, diện tích rừng, phòng chống thiên tai, chống xa mạc hóa, xâm thực và suy thoái đất

Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Ninh Bình  2011-2020  3,54 triệu đồng 
5 Bổ sung cập nhật cơ sở dữ liệu và công bố (xuất bản sách) đặc điểm khí hậu -... 

 

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Trung Bộ  2003- 7/2004  169.830 triệu đồng 
6 Bổ sung xây dựng bản đồ ngập lụt xung quanh sông Kỳ Lộ đoạn từ Phú Mỡ đến An Ninh... 

 Xây dựng bản đồ nguy cơ ngập lụt trên mô hình HDM(Hydrodynamic Model) của Hoa kỳ.

Lập phương án dự báo lũ và PP phòng chống.

Đè xuất các giải pháp phòng ngừa và giảm nhẹ thiệt hại do lũ lụt gây ra trên sông Kỳ lộ

Đài khí tượng thuỷ văn Nam trung bộ  2011   440.000 triệu đồng 
7 Bổ sung xử lý cấp bách kè Liễn Thâm 

Chống sói mòn

Phòng Nông nghiệp và PT NT Vĩnh Bảo- Hải Phòng  2009  737 triệu đồng 
8 Bồi dưỡng, nâng cao năng lực BVMT, BĐKH và truyền thông môi trường năm 2011 trên địa bàn... 

 Nâng cao năng lực quản lý môi trường cho cán bộ quản lý môi trường cấp huyện, thành phố nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý Nhà nước về môi trường và BĐKH.
- Đào tạo, trang bị những kiến thức, tuyên truyền, giáo dục về bảo vệ môi trường và BĐKH cho cộng đồng

Trung tâm công nghệ thông tin thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Trà Vinh  2011  494,485 triệu đồng 
9 Bồi dưỡng, nâng cao năng lực BVMT, BĐKH và truyền thông môi trường năm 2012 trên địa bàn... 

 Nâng cao năng lực quản lý môi trường cho cán bộ quản lý môi trường cấp huyện, thành phố nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý Nhà nước về môi trường và BĐKH.
- Đào tạo, trang bị những kiến thức, tuyên truyền, giáo dục về bảo vệ môi trường và BĐKH cho cộng đồng

Trung tâm công nghệ thông tin thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Trà Vinh  2012  984,040 triệu đồng 
10 Các dự án về sản xuất sạch hơn 

 Khuyến khích sử dụng về sản xuất sạch hơn, giảm phát thải khí co2

Sở Công Thương Phú Thọ+ Hợp phần CPI  2008-2011  25,799 triệu đồng 
11 Các dự án về sử dụng năng lượng tiết kiệm 

 Khuyến khích sử dụng năng lượng tiết kiệm

Trung tâm KCTV &TKNL - Sở Công Thương Phú Thọ  2008-2010  290 triệu đồng 
12 Canh tác nông , lâm nghiệp bền vững trên đất nương rẫy 

 Phát triển kinh tế nông nghiệp

Sử dụng đất đất đạt hiệu quả cao

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Yên  2013  500 triệu đồng 
13 Chỉ thị số 22-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Hưng Yên 

 

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên  12/8/2013   
14 Chiến dịch Giờ Trái đất 

Nâng cao nhận thức cộng đồng về biến đổi khí hậu và tiết kiệm năng lượng

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội  2009- 2013  200/năm (trung bình) 
15 Chương trình \" Giảm nhẹ rủi ro thiên tai thích ứng với BĐKH\" huyện Qunagr Ninh, tỉnh... 

 

Hội Nông dân tỉnh Quảng Bình  2009-2012  100 triệu đồng 
16 Chương trình bảo vệ phát triển rừng bền vững 

 

Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Ninh Bình  2011-2020  9,982 triệu đồng 
17 Chương trình bảo vệ và phát triển rừng bền vững 

 Tăng độ che phủ rừng

BQL rừng PH các huyện, thị tỉnh Lai Châu  2011-2013  154.498,6 triệu đồng 
18 Chương trình bảo vệ, phát triển rừng 

Bảo vệ phát triển rừng

Chi cục Kiểm Lâm – Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa  1998 – 2013  497.530 triệu đồng 
19 Chương trình hỗ trợ nông dân xây dựng hầm Biogas 

Bảo vệ môi trường, giảm phát thải khí nhà kính

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện ở tỉnh Quảng Nam  2009-2013  257,4 triệu đồng 
20 Chương trình KNTS, bảo vệ rừng 21 xã biên giới 

 Tăng độ che phủ rừng

BQL rừng PH các huyện Mường Tè, Sìn Hồ, Phong Thổ tỉnh Lai Châu  2006-2010  132.879 triệu đồng 
21 Chương trình sáng kiến thanh niên thuộc Chương trình mạng lưới các thành phố Châu Á có... 

Tạo điều kiện để Thanh niên tham gia vào công tác ứng phó biến đổi khí hậu tại địa phương

Thành đoàn Cần Thơ - tỉnh Cần Thơ  01/01/2012 đến 30/07/2013  630 triệu đồng 
22 Chương trình tiết kiệm năng lượng sử dụng pin năng lượng mặt trời 

Giảm khí thải và tiết kiệm năng lượng

Sở Công Thương - Thanh Hóa  2011; 2013  3.900 triệu đồng 
23 Chương trình trồng và bảo vệ rừng đầu nguồn, rừng phòng hộ 

 Đến năm 2020 đưa độ che phủ rừng lên 51%

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phú Thọ  2008-2012  163,61 triệu đồng 
24 Chương trình, kế hoạch hành động thực hiện chiến lược quốc gia phòng chống và giảm... 

Huy động mọi nguồn lực để thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống và GNTT đến 2020 nhằm giảm đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản, hạn chế sự phá hoại tài nguyên thiên nhiên, môi trường, góp phần quan trọng đảm bảo sự bền vững và ổn định KTXH, ANQP của tỉnh.

Ban chỉ huy PCLB - TKCN tỉnh Hà Nam  2008-2020  2.618.000 triệu đồng 
25 Cống Bãi Vĩnh Viến 

Lấy nước phục vụ NN

Phòng Nông nghiệp và PT NT Vĩnh Bảo- Hải Phòng  2013  2640 triệu đồng 
26 Cống Đại Đồng 

Lấy nước phục vụ NN

Phòng Nông nghiệp và PT NT Vĩnh Bảo- Hải Phòng  2009  1323 triệu đồng 
27 Cống Đồng Răm 

Lấy nước phục vụ NN

Phòng Nông nghiệp và PT NT Vĩnh Bảo- Hải Phòng  2012  2162 triệu đồng 
28 Cổng Hà Đồ xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền 

 

Ban đầu tư và xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn Thừa Thiên Huế  2010-2011  4.292 triệu đồng 
29 Cống Kim Ngân 

Lấy nước phục vụ NN

Phòng Nông nghiệp và PT NT Vĩnh Bảo- Hải Phòng  2013  3012 triệu đồng 
30 Công nghệ dự báo diện và mức độ ngập lụt cho lưu vực sông Nhật Lệ 

 

Trường ĐH Khoa học Huế ( Sở Khoa học công nghệ và Môi trường Quảng Bình phối hợp thực hiện)   2001-2002  150 triệu đồng 
31 Cống Tiền Am 

Lấy nước phục vụ NN

Phòng Nông nghiệp và PT NT Vĩnh Bảo- Hải Phòng  2009  2288 triệu đồng 
32 Cống Trắng 

Lấy nước phục vụ NN

Phòng Nông nghiệp và PT NT Vĩnh Bảo- Hải Phòng  2013  2416 triệu đồng 
33 Công trình chống xói lỡ sông Bồ 

 

Ban đầu tư và xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn - Thừa Thiên Huế  2005-2012  51.073 triệu đồng 
34 Công trình xử lý khẩn cấp khắc phục xói lỡ và chỉnh trị luồng cảng Thuận An 

 

Ban đầu tư xây dựng giao thông - Thừa Thiên Huế.  2006-2010  173.083 triệu đồng 
35 Cống Vạn Hoạch 

Lấy nước phục vụ NN

Phòng Nông nghiệp và PT NT Vĩnh Bảo- Hải Phòng  2012  3287 triệu đồng 
36 Cụm công trình TL Tam Quan 

 

Tỉnh Lai Châu  2010  13.640 triệu đồng 
37 Củng cố, nâng cấp hệ thống đê biển phường Đức Long Phan Thiết 

Chống xâm thực bờ biển, bảo vệ khu dân cư và đất sản xuất của nhân dân

UBND thành phố Phan Thiết- tỉnh Bình Thuận    148.918 Triệu đồng 
38 DA KHCN: Xây dựng mô hình thí điểm sử dụng năng lượng mặt trời, năng lượng gió để... 

Xây dựng thành công mô hình thí điểm sử dụng năng lượng mặt trời, năng lượng gió để phát điện chiếu sáng Đại lộ Đông – Tây, nối từ quốc lộ 1A về phía đông, quy mô 01 km đạt tiêu chuẩn chiếu sáng đường phố theo TCVN5828-1994 và TCXDVN 59-2001.
Kết quả Dự án làm cơ sở khoa học để triển khai các Dự án đầu tư sử dụng năng lượng tái tạo phục vụ chiếu sáng công cộng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Trung tâm Khuyến công và xúc tiến thương mại Thanh Hoá  09/01/2011 - 09/01/2012  2.010 triệu đồng 
39 DA nâng cao năng lực thích ứng với thiên tai khu vực miền trung Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế 

 

Ban quản lý dự án nâng cao năng lực thích ứng thiên tai miền trung Việt Nam - Thừa Thiên Huế  2010-2012  45.353 triệu đồng 
40 DA nạo vét sông Đông Ba 

 

Ban đầu tư và xây dựng thành phố Huế - Thừa Thiên Huế  2009-2010  14.385 triệu đồng 
41 DA nạo vét sông Ngự Hà, sông An Hòa 

 

Ban đầu tư và xây dựng thành phố Huế - Thừa Thiên Huế  2009-2010  39.986 triệu đồng 
42 Dạy nghề cho người dân vùng ven biển 

 Đào tạo nghề cho người dân vùng biển

Sở Lao độngThương binh và Xã hội tỉnh Bến Tre  2012  94 triệu đồng 
43 Di dời các hộ dân dọc tuyến đường 2 đường ven biển 

 

Ban quản lý khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô - Thừa Thiên Huế     
44 Dự án :\"Xây dựng quan hệ đối tác nhằm tăng cường khả năng thích ứng với Biến đổi... 

 Xây dựng khả năng ứng phó, phục hồi và thích ứng của người nghèo (đặc biệt phụ nữ) và chính quyền địa phương đối với rủi ro thảm họa và khí hậu trong các cộng đồng ven biển Việt Nam tại tỉnh Tiền Giang.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang  12/2013-12/2014   
45 Dự án :Kè sông Phó Đáy kết hợp phát triển rừng bền vững tỉnh Vĩnh Phúc 

 Kè bảo vệ bờ sông để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho các khu dân cư và các công trình phúc lợi trong khu vực;                                     - Giữ ổn định lòng sông, đảm bảo khả năng thoát lũ, không gây ngập lụt :                                                                                                  - Tạo cảnh quan, cải thiện môi trường . 

- Thiết lập, quản lý, bảo vệ , phát triển và sử dụng bề vững 4.107,50 ha rừng phòng hộ, có sự tham gia của các thành phần kinh tế, các tổ chức xã hội nhằm đóng góp vào quá trình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh;                  

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Vĩnh Phúc  5 năm 2013 - 2017  168,000 triệu đồng 
46 Dự án “Biến đổi khí hậu và Cấp nước sạch ở đồng bằng sông Cửu Long” do Công ty... 

Cấp nước bền vững thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu, nâng cao năng lực của Công ty TNHH Một thành viên Cấp nước Sóc Trăng

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cấp nước Sóc Trăng  2013-2017  108.060 triệu đồng 
47 Dự án “Nâng cao nhận thức và tăng cường năng lực cho địa phương trong việc thích ứng... 

 Nâng cao nhận thức và tăng cường năng lực cho địa phương trong việc thích ứng và giảm nhẹ BĐKH 

Trung tâm Khoa học Công nghệ-Khí tượng Thủy văn-Môi trường Hà Nội  2006-2007  427 triệu đồng 
48 Dự án \" Hỗ trợ giảm thiểu rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu lấy... 

Giúp các cộng đồng có nguy cơ cao, đặc biệt cho đối tượng trẻ em trong vùng dự án giảm thiểu rủi ro, tăng cường khả năng ứng phó với thiên tai và tác dộng của BĐKH

Sở Ngoại vụ và UBND huyện Cát Hải- Hải Phòng  2010-2011  805,9 triệu đồng 
49 Dự án \" Tăng cường năng lực chống chịu và thích ứng với BĐKH tại tỉnh Hà Giang -... 

 - Chia sẻ và nhân rộng mô hình về nâng cao nhận thức và thích ứng của cộng đồng với biến đổi khí hậu đẻ hỗ trợ cho Kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH tỉnh Hà Giang. Nâng cao khả năng chống chịu và ứng phó hiệu quả với biến khí hậu và rủi ro thiên tai, cho các ban ngành cấp tỉnh, huyện,xã, người dân và trẻ em trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Lồng ghép biến đổi khí hậu và giảm nhẹ rủi ro thiên tai vào quá trình lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội địa phương, thử nghiệm ở cấp xã và ban ngành cấp huyện. thủ nghiệm các mô hình mới,l nhằm thích ứng với sự thay đổi mạnh mẽ của khí hậu và tác động của thiên tai.

Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang    1.535 triệu đồng 
50 Dự án \" Tăng cường năng lực chống chịu và thích ứng với BĐKH tại tỉnh Hà Giang -... 

 - Chia sẻ và nhân rộng mô hình về nâng cao nhận thức và thích ứng của cộng đồng với biến đổi khí hậu đẻ hỗ trợ cho Kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH tỉnh Hà Giang. Nâng cao khả năng chống chịu và ứng phó hiệu quả với biến khí hậu và rủi ro thiên tai, cho các ban ngành cấp tỉnh, huyện,xã, người dân và trẻ em trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Lồng ghép biến đổi khí hậu và giảm nhẹ rủi ro thiên tai vào quá trình lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội địa phương, thử nghiệm ở cấp xã và ban ngành cấp huyện. thủ nghiệm các mô hình mới,l nhằm thích ứng với sự thay đổi mạnh mẽ của khí hậu và tác động của thiên tai.

Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang    1.535 triệu đồng 
51 Dự án 5 triệu ha rừng 

 Khoanh nuôi, bảo vệ, tái tạo rừng nhằm tạo lập vành đai rừng phòng hộ ổn định cho vùng xung yếu ven biển để ngăn cản sóng, sạt lở đất, bảo vệ môi trường sinh thái cho vùng sản xuất phía trong

Xây dựng vùng rừng sản xuất phía Bắc Quốc lộ 1A nhằm chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp điều kiện tự nhiên, nhằm ổn định và nâng cao đời sống nhân dân - Đầu tư trồng cây phân tán trong dân, trong khuôn viên các công trình công cộng, theo các trục lộ giao thông, trên bờ kênh - Gắn phát triển lâm nghiệp với bảo vệ an ning quốc phòng, trật tự xã hội vùng ven biển
Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bạc Liêu  1998-2010  27.000 triệu đồng 
52 Dự án bảo vệ và phát triển rừng bền vững trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu giai đoạn... 

 Tái tạo lại hệ sinh thái rừng ngập ven biển đồng bằng sông Meekong, bảo vệ bền vững các chức năng thủy sinh dưỡng và bảo vệ bờ biển của vùng

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bạc Liêu  2011-2015  64.615 triệu đồng 
53 Dự án Bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ huyện Tuyên Hóa 

 

UBND huyện Tuyên Hóa - Quảng Bình  2010-2013  25.752 triệu đồng 
54 Dự án Biến đổi khí hậu phòng ngừa thảm họa tại huyện Ninh Phước 

 Nâng cao nhận thức và tăng cường năng lực cho huyện Ninh Phước trong việc thích ứng, phòng ngừa thảm họa thiên tai

  2003-2006  174 triệu đồng 
55 Dự án bố trí sắp xếp lại dân cư ở khu vực rừng phòng hộ xung yếu ven biển trên... 

 Bố trí sắp xếp, ổn định di dời dân cư ra khỏi rừng phòng hộ sung yếu, nhằm giảm đến mức thấp nhất tác động phá rừng, đảm bảo đời sống dân cư, khai thác tiềm năng lao động, đất đai phát triển sản xuất, giải quyết việc làm, có đủ cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ phát triển kinh tế, xã hội một cách bền vững cho người dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu  2009-2014  65.000 triệu đồng 
56 dự án các công trình hồ chứa nước 

 Đảm bảo chống lũ, điều tiết nước cho sản xuất sinh hoạt

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phú Thọ  2008-2013   
57 Dự án cải tạo, nâng cấp các kênh tiêu và nạo bao phòng lũ Cà Nù 

 Nạo vét kênh tiêu nhằm tiêu thoát dòng chảy và tưới tiêu hiệu quả

Ban Quản lý dự án Ngành Nông nghiệp – Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Ninh Thuận   Đã hoàn thành  1.000 triệu đồng. 
58 Dự án cấp công suất thay thế đèn chiếu sáng đường phố 1 cấp công suất bằng 2 cấp... 

Tiết kiệm năng lượng

Sở Công Thương - Thanh Hóa  2011; 2013  2.700 triệu đồng 
59 Dự án Cầu Đò Đại 

Có thích ứng biến đổi khí hậu

Sở Giao thông vận tải - Thanh Hóa    1.800.000 triệu đồng 
60 Dự án chống sạt lở bờ biển tại thôn Mỹ Hiệp, Ninh Hải 

 Xây dựng công trình chống sạt lở bờ biển

Ban Quản lý dự án Ngành Nông nghiệp – Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Ninh Thuận   Đang thi công  14.477 triệu đồng 
61 Dự án chống sạt lở bờ sông Cái Phan Rang 

 Ngăn ngừa, phòng chống xói lở hai bên bờ sông 

Ban Quản lý dự án Ngành Nông nghiệp – Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Ninh Thuận   Đang thi công  2.431 triệu đồng 
62 Dự án chống sạt lở đường liên tỉnh 702 (Khánh Hội) 

 Khắc phục đường liên tỉnh 702 đoạn qua thôn Khánh Hội 

Sở Xây dựng Ninh Thuận   Đã hoàn thành  873 triệu đồng 
63 Dự án chống úng Xuân Hòa-Ba Trinh, Sóc Trăng 

 

  2001-2002  7250 triệu đồng 
64 Dự án cũng cố nâng cấp các đoạn đê, kè chống lũ trên bờ sông cầu bảo vệ thành... 

Bảo vệ an toàn tài sản người dân, cơ sở hạ tầng và môi trường sống khu vực thành phố Thái Nguyên và khu công nghiệp gang thép trong bối cảnh thiên tai gia tăng, đặc biệt là mưa, lũ lớn gây sạt lỡ bờ sông Cầu

Sở tài nguyên và môi trường Thái Nguyên - Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn Thái Nguyên    486.000 triệu đồng 
65 Dự án Di dân khẩn cấp vùng thiên tai Nam Yên - Hòa Bắc 

Đầu tư hạ tầng, di dân vùng sạt lở ven sông

Sở NN&PTNT - TP. Đà Nẵng  2009-2013  14401 triệu đồng 
66 Dự án di dân và TĐC vùng sạt lở thôn Sơn Hải 

 Di dân vùng sạt lở thôn Sơn Hải

Sở Xây dựng Ninh Thuận   Đang thi công  23.278 triệu đồng 
67 Dự án di dân, sắp xếp dân cư; hỗ trợ di dân, khắc phục hậu quả thiên tai giai đoạn... 

 Di dân ra khỏi khu vực thiên tai, có nguy cơ sạt lở cao, khu vực đặc biệt khó khăn, thiếu đất sản xuất và khu vực biên giới

UBND các huyện thuộc tỉnh Lai Châu  2006-2013  139.176 triệu đồng 
68 Dự án đầu tư bảo vệ và phát triển rừng ven biển và đầm phá huyện Hương Trà 

Góp phần bảo vệ và phát triển rừng vùng cát, cát ven biển và đầm phá, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng do BĐKH, bảo vệ môi trường sinh thái và các công trình hạ tầng vùng biển.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/ Ban quản lý rừng phòng hộ - Thừa Thiên Huế  2012-2013  3.000 triệu đồng 
69 Dự án đầu tư nâng cấp mở rộng đường Cao Văn Lầu - thành phố Bạc Liêu 

 Chỉnh trang đô thị nhằm đưa thành phố Bạc Liêu lên đô thị loại II

Sở Giao thông vẩn tải tỉnh Bạc Liêu  2012-2015  460.000 triệu đồng 
70 Dự án đầu tư và phát triển rừng ven biển và đầm phá huyện Quảng Điền 

Góp phần bảo vệ và phát triển rừng vùng cát, cát ven biển và đầm phá, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng do BĐKH, bảo vệ môi trường sinh thái và các công trình hạ tầng vùng biển.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/ Ban quản lý rừng phòng hộ - Thừa Thiên Huế  2012-2013  3.000 triệu đồng 
71 Dự án đầu tư xây dựng các trạm quan trắc nước thải tự động cho các khu công nghiệp... 

 

  2011-2013  26.144,80 triệu đồng 
72 Dự án đầu tư xây dựng công trình Xử lý tình trạng ngập lụt tại khu vực xã Tần hóa,... 

 

Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Bình  2013-2015  140.014 triệu đồng 
73 Dự án đầu tư xây dựng khu neo đậu tàu tránh trú bão, kết hợp Cảng Cá Nhà Mát 

 Xây dựng khu neo đậu tránh trú bão cho tàu thuyền và phương tiện nghề cá hoạt động trên vùng biển Nhà Mát

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu  2012-2015  113.000 triệu đồng 
74 Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Giồng Nhãn - Gành Hào (ĐT.977) 

 Xây dựng đường về trung tâm các xã Vĩnh Hậu A, Vĩnh Hậu, Vĩnh Thịnh, nối vào trung tâm Gành Hào

Sở Giao thông vẩn tải tỉnh Bạc Liêu  2012-2015  237.446 triệu đồng 
75 Dự án Đẩy mạnh sáng kiến giảm thiểu BĐKH vì lợi ích phụ nữ thành phố Đồng Hới 

 

Công ty TNHH 1 thành viên Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình  2013  1.666.638 triệu đồng 
76 Dự án đường Hải Châu – Hải Hòa 

Có thích ứng biến đổi khí hậu

Sở Giao thông vận tải - Thanh Hóa  2011 – 2016  983.000 triệu đồng 
77 Dự án đường từ phà Thăm đi cầu Đò Đại 

Có thích ứng biến đổi khí hậu

Sở Giao thông vận tải - Thanh Hóa  2011-2016  1.168.500 triệu đồng 
78 Dự án đường ven biển từ huyện Nga Sơn đến huyện Tĩnh Gia 

Có thích ứng biến đổi khí hậu

Sở Giao thông vận tải - Thanh Hóa  2012 – 2017  7.500.000 triệu đồng 
79 Dự án Giảm thiểu rủi ro thảm họa (DDR) 

 Tăng cường khả năng đề kháng thiên tai của nhân dân các xã dễ bị tổn thương, đồng thời nâng cao năng lực của Chính quyền và Chữ Thập đỏ tỉnh Bình Định trong công tác ứng phó, giảm nhẹ và phòng ngừa thiên tai.

Hội Chữ Thập đỏ tỉnh Bình Định  2010-2013   
80 Dự án hỗ trợ kỹ thuật\"Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với BĐKH- lĩnh vực... 

Thực hiện mục tiêu phát triển nền kinh tế xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2011-2020 tầm nhìn 230.

Sơ Công thương- TP. Đà Nẵng  2013-2015   
81 Dự án hỗ trợ TR SX 

 Trồng rừng, khoán bảo vệ, khoang nuôi tái sinh làm giàu rừng

Tỉnh Lai Châu  2009-2013  24.085 triệu đồng 
82 Dự án kè chống sạt lở cửa sông, ven biển thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải 

 Chống sạt lở cửa sông, bờ biển Gành Hào, bảo vệ và ổn định dân cư, tôn tạo cảnh quan môi trường sinh thái bền vững cho thị trấn Gành Hào và phòng chống thiên tai khi gặp thời tiết bất thường

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu  2003-2015  516.471 triệu đồng 
83 Dự án kè hai bên bờ sông thành phố Bạc Liêu 

 Chống sạt lở bờ sông, tạo cảnh quan cho đô thị - trung tâm văn hóa của tỉnh, giảm tình trạng mất vệ sinh gây ô nhiễm môi trường 2 bên bờ sông, dồng thời góp phần làm tăng khả năng lưu thông tàu thuyền trên kênh Bạc Liêu trong khu vực trung tâm thành phố

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu  2011-2015  1.620.000 triệu đồng 
84 Dự án kết hợp bảo vệ vùng ven biển và phục hồi đai rừng ngập mặn tỉnh Cà Mau 

Mục tiêu dài hạn:
- Góp phần nâng cấp tuyến đê biển để phòng chông thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; kết hợp hệ thống đường giao thông ven biển.
- Bảo vệ bờ biển, các tuyến đê biển không bị xâm hại thêm, đồng thời tạo điều kiện để khôi phục rừng phòng hộ, giảm nhẹ thiên tai. Phục hồi và bảo vệ dải rừng phòng hộ ven biển để bảo vệ tuyến đê bèn vững trong mọi tình huống do biến đổi khí hậu toàn cầu gây ra; bảo vệ môi trường sinh thái biển, duy trì sự bồi lắng, gây bồi mở rộng đường biển về phía biển.
Mục tiêu ngắn hạn:
- Củng cố nâng cấp một đoạn thuộc tuyến đê biển Tây, kết hợp đường giao thông nông thôn trên mặt đê để phòng hộ ven biển, góp phần phát tiển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh vùng ven biển của tỉnh Cà Mau.
 Tạo kè ngầm thấp dưới nước nhằm giảm cường độ sóng tạo điều kiện bồi lắng giữ phù sa, tạo thành bãi để trồng rừng, tái sinh rừng bằng hạt tự nhiên; trồng mới rừng mấm và các loại cây phù hợp khác để chống sạt l

Sở NN và PTNT Cà Mau  2013-2018  331.050 triệu đồng 
85 Dự án khắc phục sạc lở bờ sông Tiền thuộc địa phận xã An Hiệp, huyện Châu Thành... 

Khắc phục sạc lở bờ sông Tiền, thích ứng với BĐKH

Sở Nông nghiệp và PTNT  2010-2015  246.718 triệu đồng 
86 Dự án khôi phục và nâng cấp đê sông, bờ bao nội đồng Cù lao Kế Sách - Sóc Trăng 

 

  2001-2005  42.736 triệu đồng 
87 Dự án khôi phục và nâng cấp tuyến đê biển Bạc Liêu 

 Ngăn giữ cho 58.129 ha đất tự nhiên phía sau đê khong bị xâm hại khi triều cường và nước biển dâng, phát triển giao thông bộ ven biển, phát triển du lịch sinh thái tăng cường tuyến phòng thủ ven biển đảm bảo an ninh quốc phòng, đẩy nhanh tốc độ biển lùi, lập địa lấn biển

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu  2003-2013  150.365 triệu đồng 
88 Dự án khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá, kết hợp cản cá Nhà Mát 

 Kết hợp giáo dục, hướng dẫn ngư dân cách thức phòng tránh bão, giảm thiệt hại cho tàu, làm tăng hiệu quả đầu tư phương tiện đánh bắt, giảm tình trạng ô nhiễm, mất vệ sinh môi trường hai bên bờ sông, tạo cảnh quan đô thị

UBND thành phố Bạc Liêu  2013-2017  113.816 triệu đồng 
89 Dự án Lá chắn xanh: Tăng cường khả năng ứng phó của cộng đồng ven biển trước những... 

 Các cộng đồng dễ bị tổn thương ở ven biển miền Trung bảo vệ được tính mạng và sinh kế của mình trước hiểm họa thiên tai.

Văn phòng Điều phối về BĐKH tỉnh Bình Định  01/2013 - 9/2014  2.470 triệu đồng 
90 Dự án Lồng ghép sự thích ứng với biến đổi khí hậu vào việc lập kế hoạch quản lý... 

Mục tiêu chung: Quản lý và bảo vệ hiệu quả các hệ sinh thái ven biển nhằm thích ứng với các hiểm họa môi trường do biến đổi khí hậu gây ra

- Mục tiêu giai đoạn: Thiết kế và thực hiện các phương án thích nghi nhằm tăng cường khả năng chống chịu của các hệ sinh ven biển có chú trọng đến đa dạng sinh học, quản lý rừng, và nuôi trồng thủy sản

Sở NN&PTNT Cà Mau  2012-2014  92.688 triệu đồng 
91 Dự án Mô hình truyền thông về rủi ro do biến đổi khí hậu nhằm thích ứng với biến... 

Nhằm xác định những phương pháp hiệu quả để cải thiện và chia sẻ kinh nghiệm và hiểu biết của các bên liên quan về BĐKH và những rủi ro trong quá trình phát triển, từ đó tạo cơ sở hỗ trợ giảm thiểu rủi ro do những hiểm họa liên quan đến nước và nâng cao năng lực thích ứng cho cộng đồng khu vực duyên hải/châu thổ ở Đà Nẵng, Quy Nhớn, và thành phố Cần Thơ

Văn phòng công tác biến đổi khí hậu- tỉnh Cần Thơ  01/01/2012 đến 31/12/2014  607.57 triệu đồng 
92 Dự án Nam Cầu Ghép 

Có thích ứng biến đổi khí hậu

Sở Giao thông vận tải - Thanh Hóa  2011 – 2015  560.000 triệu đồng 
93 Dự án nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp và an toàn khí sinh học 

Đầu tư hạ tầng vùng sản xuất; Tập huấn hỗ trợ kỹ thuật sản xuất, Nâng cao năng lựa quản lý….

Sở NN&PTNT - TP. Đà Nẵng  2009-2015  79367 triệu đồng 
94 Dự án Nâng cao khả năng chống chịu của thành phố Cần Thơ để ứng phó với xâm nhập... 

Nâng cao khả năng chống chịu của thành phố Cần Thơ để ứng phó với nguồn nước bị nhiễm mặn do các tác động của biến đổi khí hậu xảy ra

Trung Tâm Quan trắc TN&MT- tỉnh Cần Thơ  01/01/2012 đến 31/12/2014  11407.28 triệu đồng 
95 Dự án Nâng cao khả năng chống chịu của thành phố Cần Thơ thông qua nghiên cứu và can... 

Giảm thiểu rủi ro bùng phát dịch SXH tại Cần Thơ khi xảy ra biến đổi khí hậu

Sở Y tế - tỉnh Cần Thơ  01/01/2012 đến 31/12/2014  11495.93 triệu đồng 
96 Dự án Nâng cao khả năng ứng phó của phụ nữ với BĐKH: Trao quyền cho phụ nữ cơ sở... 

 - Tăng cường vai trò của phụ nữ trong bối cảnh BĐKH, giảm thiểu rủi ro thiên tai và quản lý rủi ro thiên tai thông qua nâng cao năng lực kỹ thuật của các nhóm phụ nữ ở cấp xã;

- Duy trì và tăng cường truyền tải các thông điệp cảnh báo sớm; - Tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào việc ra quyết định tại các cuộc thảo luận về BĐKH; - Duy trì và thúc đẩy văn hóa về phòng chống, ứng phó, giảm nhẹ thiên tai và BĐKH.  
Hội LHPN tỉnh Bình Định  1/4/2011-29/2/2012   
97 Dự án Nâng cao năng lực của Hội CTĐ Việt Nam, các đối tác Chính phủ và cộng đồng... 

 Góp phần làm giảm các tác động tàn phá của thiên tai ở Việt Nam thông qua cải thiện công tác phòng ngừa ứng phó và giảm nhẹ thảm họa.

Hội Chữ Thập đỏ tỉnh Bình Định  2010-2014   
98 Dự án nâng cao năng lực phòng chống cháy rừng 

 Nâng cao nhận thức và tăng cường năng lực cho địa phương trong việc phòng chống cháy rừng

Chi cục Lâm nghiệp – Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Ninh Thuận   Đang thi công  4.000 triệu đồng 
99 Dự án nâng cao năng lực phòng chống thiên tai trong bối cảnh biến đổi khí hậu cho cộng... 

Nâng cao nhận thức cộng đồng về tác động của BĐKH và năng lực phòng chống thiên tai trong bối cảnh BĐKH, đảm bảo an sinh và phát triển kinh tế xã hội.

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bình Thuận  2013-2015  2.000 triệu đồng 
100 Dự án nâng cấp đê bao bảo vệ thị trấn Sa Rài, huyện Tân Hồng (được phê duyệt tại... 

Chủ động chống lũ lụt và thích ứng với BĐKH

Sở Nông nghiệp và PTNT- Đồng Tháp  2010-2015  10.000 
101 Dự án nâng cấp đê biển Bình Minh II 

 - Nâng cấp các tuyến đê biển nhằm ƯPBĐKH và nước biển dâng

Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Ninh Bình  2008-2015  299,609 triệu đồng 
102 Dự án Nâng cấp đê bờ Bắc sông Dinh, thành phố Phan rang – Tháp Chàm 

 Nâng cấp hoàn chỉnh tuyến đê, bảo vệ thành phố và chống sát lở bờ sông

Ban Quản lý dự án ngành Nông nghiệp Ninh Thuận   Chưa thi công – dự kiến Quý I/2014  227.214 triệu đồng 
103 Dự án nạo vét hệ thống tiêu lũ sông Lu 

 Nạo vét nhằm lưu thông dòng chảy sông Lu

Chi cục Thủy lợi – Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Ninh Thuận   Đã hoàn thành  549 triệu đồng 
104 Dự án nạo vét sông Lạnh Trường từ cầu Tào đến cửa Lạnh Sung 

Có thích ứng biến đổi khí hậu

Sở Giao thông vận tải - Thanh Hóa  8/2012 – 8/2016  765.578 triệu đồng 
105 Dự án phát triển môi trường, hạ tần đô thị thành phố Đồng Hới 

 

Dự án ARCD tỉnh Quảng Bình  1997-2002  26.26 triệu đồng 
106 Dự án phòng cháy chữa cháy rừng  

Ngăn chặn các nguy cơ gây cháy rừng

Chi cục Kiểm Lâm – Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa  1997 – 2000  1.120 triệu đồng 
107 Dự án quản lý bền vững hệ sinh thái rừng ven biể Bạc Liêu (GTZ) 

 Cải thiện chức năng sinh thái của hệ thống rừng ven biển và đời sống của người dân sống dựa vào rừng ven biển tại tỉnh Bạc Liêu

Ban QLDA GTZ  2009-2012  49.674 triệu đồng 
108 Dự án Quản lý lũ lụt và sạt lở đất ở đô thị dựa vào cộng đồng cho thành phố... 

Nhằm tăng cường khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu của các hộ dân dễ bị tổn thương sinh sống ở các khu vực ngoại ô của TPCT, thông qua việc xây dựng các cơ chế thực tiển cho việc quản lý ngập lụt và sạt lở đất dựa vào cộng đồng

Phòng Quản lý đô thị Ninh Kiều - tỉnh Cần Thơ  01/01/2013 đến 31/12/2015  6682.19 triệu đồng 
109 Dự án rừng đặc dụng 

 Trồng rừng, khoán bảo vệ, khoang nuôi tái sinh làm giàu rừng

Tỉnh Lai Châu  2009-2013  4.818 triệu đồng 
110 Dự án rừng phòng hộ 

 Trồng rừng, khoán bảo vệ, khoang nuôi tái sinh làm giàu rừng

Tỉnh Lai Châu  2009-2013  49.458 triệu đồng 
111 Dự án sử dụng tiềm năng, năng lượng Biogas tại các trang trại 

Giảm ô nhiễm môi trường từ chất thải chăn nuôi

Sở Công Thương - Thanh Hóa  2011; 2013  1.000 triệu đồng 
112 Dự án Tăng cường khả năng ứng phó thiên tai và BĐKH: Các giải pháp năng lượng bền... 

 - Tìm hiểu tác động của thiên tai đối với sử dụng năng lượng của các nhóm DBTT tại Tp Quy Nhơn (nhóm ngư dân; nhóm sản xuất, chế biến thực phẩm quy mô nhỏ; nhóm phụ nữ).

- Xác định các giải pháp năng lượng thay thế phù hợp trong việc lập kế hoạch phòng chống thiên tai.  
Hội Chữ Thập đỏ tỉnh Bình Định  5/2013- 10/2013   
113 Dự án thành lập Văn phòng công tác biến đổi khí hậu. 

Mục tiêu chung của toàn dự án là thiết lập và thực hiện một cơ chế bền vững và hiệu quả cho công tác lập kế hoạch, ra quyết định và thực thi chính sách của chính quyền địa phương nhằm tăng cường khả năng chống chịu và thích ứng với biến đổi khí hậu tại 3 thành phố là Cần Thơ, Đà Nẵng và Quy Nhơn, phù hợp với yêu cầu của Chương trình Mục tiêu Quốc gia Ứng phó với Biến đổi Khí hậu của VN

Văn phòng công tác BĐKH -tỉnh Cần Thơ  01/01/2011 đến 31/12/2014  3786 triệu đồng 
114 Dự án thí điểm REDD+ ở tỉnh Điện Biên 

Mục tiêu cụ thể của dự án là tăng cường năng lực kỹ thuật và thể chế thực thi REDD +  tại tỉnh Điện Biên trong khuôn khổ của Chương trình REDD quốc gia thông qua việc chuẩn bị Chương trình REDD + của tỉnh (PRP).

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn- Tỉnh Điện Biên  Tháng 4/2012- tháng 12/2013  42.944 triệu đồng 
115 Dự án thích ứng với BĐKH thông qua thúc đẩy đa dạng sinh học ở tỉnh Bạc Liêu 

 Tăng cường chức năng sinh thái của rừng ven biển góp phần cải thiện sinh kế của người dân địa phương sống phụ thuộc vào tài nguyên vùng ven biển tỉnh Bạc Liêu. Nâng cao hiệu quả phòng hộ của rừng ven biển thông qua sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên và thúc đẩy đa dạng sinh học

Ban QLDA GTZ  2013-2015  112.200 triệu đồng 
116 Dự án Thoát nước và chống ngập úng tại các đô thị quy mô vừa vùng duyên hải Việt... 

 Tăng cường công tác quản lý thoát nước chống ngập úng liên quan đến ứng phó với BĐKH tại các đô thị khu vực đồng bằng duyên hải Việt Nam

BQL dự án GIZ tại Quy Nhơn  2013 - 2017   
117 Dự án tiêu lũ Phước Nhơn 

 Giảm thiệt hại do lũ gây ra tại xã Phước Nhơn

Ban Quản lý dự án Ngành Nông nghiệp – Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Ninh Thuận   Đã hoàn thành  698 triệu đồng 
118 Dự án tiêu úng Lai Hòa-Vĩnh Phước, Sóc Trăng 

 

  1998-2001  10.036 triệu đồng 
119 Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng 

Trồng rừng: 2.996ha; Quản lý BVR 193.775ha; Khoanh nuôi 2.352ha; Chăm sóc rừng 9.030ha; Xây dựng CSHT

Sở NN&PTNT - TP. Đà Nẵng  1999-2010  30,655.90 triệu đồng 
120 Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng 

 Tăng độ che phủ rừng

BQL rừng PH các huyện, thị thuộc tỉnh Lai Châu  1999-2010  262.042,1 triệu đồng 
121 Dự án trồng mới rừng phòng hộ đầu nguồn suối Nậm Giê, huyện Tam Đường 

 Tăng độ che phủ rừng; bảo vệ nguồn nước

UBND huyện Tam Đường tỉnh Lai Châu  2010-2013  1.322 triệu đồng 
122 Dự án trồng rừng KfW4 

Bảo vệ phát triển rừng

Chi cục Kiểm Lâm – Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa  1994 – 2011  97.760 triệu đồng 
123 Dự án trồng rừng ngập mặn giảm thiểu rủi ro 

Phòng ngừa thảm hoạc giảm tác động của sóng bảo vệ đê biển, tạo môi trường sinh thái, đa dạng sinh học, góp phần giảm BĐKH..

Hội chữ Thập đỏ Hải Phòng  1997-2009  10.387,0 triệu đồng 
124 Dự án xây dựng đê sông Dinh 

 Ngăn ngừa, phòng chống xói lở hai bên bờ sông do thiên tai

Ban Quản lý dự án Ngành Nông nghiệp – Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Ninh Thuận   Đã hoàn thành  13.189 triệu đồng 
125 Dự án xây dựng hệ thống công trình ngăn triều, chống ngập cho thành phố Bạc Liêu và... 

 Ngăn triều chống ngập úng, kiểm sát mặn do thủy triều dâng cao tạo điều kiện phát triển nuôi trồng sản xuất, giúp cải thiện môi trường nước, góp phần tiêu thoát nước nâng cao đời sống của nhân dân, kết nối tuyến đê đường phòng hộ ven biển

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu  2012-2016  379.000 triệu đồng 
126 Dự án xây dựng Hệ thống đê bao nhằm ứng phó BĐKH tại thị trấn Tràm Chim, huyện Tam... 

Đảm bảo ổn định cuộc sống của 20.000 dân khỏi tác động của BĐKH và nước biển dâng

UBND huyện Tam Nông- Đồng Tháp  2012-2015  473.497 triệu đồng 
127 Dự án Xây dựng hệ thống đê bao qứng phó với BĐKH, phát triển hạ tâng khu vực xã... 

 

Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Ngãi  2012   
128 Dự án xây dựng hồ điều tiết và cụm công trình đầu mối cấp nước ngọt khu vực BM1-... 

 Dự trữ, điều tiết nước ngọt

Sở Nông nghiệp & PTNT Ninh Bình  2013-2016  6 triệu đồng 
129 Dự án xây dựng kè bảo vệ thôn Phú Thọ  

 Ngăn ngừa, phòng chống xói lở bờ biển

Chi cục Thủy lợi – Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Ninh Thuận   Đã hoàn thành  13.468 triệu đồng 
130 Dự án xây dựng kè bảo vệ thôn Thái An 

 Ngăn ngừa, phòng chống xói lở bờ biển

Chi cục Thủy lợi – Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Ninh Thuận   Đã hoàn thành  10.505 triệu đồng 
131 Dự án xây dựng kè chắn sóng Nam thôn Vĩnh Hy 

 Ngăn ngừa, phòng chống xói lở bờ biển và nước biển dâng

Chi cục Thủy lợi – Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Ninh Thuận   Đã hoàn thành  660 triệu đồng 
132 Dự án xây dựng kè chống sạt lở bờ biển Khánh Hội 

 Ngăn ngừa, phòng chống xói lở bờ biển

Chi cục Thủy lợi – Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn   Đã hoàn thành  5.400 triệu đồng 
133 Dự án xây dựng kè chống sạt lở tại bờ biển Đông Hải 

 Ngăn ngừa, phòng chống xói lở bờ biển

Chi cục Thủy lợi – Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Ninh Thuận   Đã hoàn thành  10.523 triệu đồng 
134 Dự án xây dựng khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Ninh Chữ 

 Xây dựng khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá

Ban Quản lý dự án ODA Ngành Nông nghiệp – Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Ninh Thuận   Đang thi công  76.849 triệu đồng 
135 Dự án: Giảm nhẹ Rủi ro Thiên tai và Ứng phó với Biến Đổi Khí Hậu Thành phố Hải... 

Tăng cường khả năng chống chịu rủi ro thiên tai và các tác động của biến đổi khí hậu của người dân địa phương ở các khu vực dễ bị tổn thương của thành phố Hải Phòng

  2013-2017  37000 triệu đồng 
136 Dự án: Giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu đối với người sống tại các... 

Cải thiện chất lượng cuộc sống của những người bị tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu tại thành phố Hải Phòng

Đề xuất: Sở Ngoại vụ; Trung tâm tư vấn ứng dụng y học và giáo dục toàn diện, UBND huyện Kiến Thụy - Hải Phòng  2014-2015  1000 triệu đồng 
137 Dự án: Hỗ trợ mở rộng mô hình luân canh, thâm canh sản xuất 3 vụ tại xã Kim Thạch... 

 - Từng bước thay đổi tập quán canh tác, khuyến khích nhân dân mở rộng diện tích vụ đông, nâng cao giá trị sản xuất;
 - Đề xuất được giải pháp cơ chế chính sách trong thâm canh, tăng vụ

Phòng Kinh tế thị xã- Hà Giang  2005   
138 Dự án: Hỗ trợ mở rộng mô hình luân canh, thâm canh sản xuất 3 vụ tại xã Kim Thạch... 

 - Từng bước thay đổi tập quán canh tác, khuyến khích nhân dân mở rộng diện tích vụ đông, nâng cao giá trị sản xuất;
 - Đề xuất được giải pháp cơ chế chính sách trong thâm canh, tăng vụ

Phòng Kinh tế thị xã- Hà Giang  2005   
139 Dự án: Nâng cao hiệu quả bảo vệ rừng và Bảo tồn loài ở tỉnh Đắk Noonh, trong tâm... 

Mục tiêu chung: Nhằm cải thiện chất lượng và tiêu chuẩn của hoạt động bảo tồn tại Việt Nam thông qua việc đưa ra những phương thức mới và hệ thống đê giám sát, báo cáo và lưu trữ dữ liệu về các loài và hệ sinh thái tại các khu bảo tồn.
Mục tiêu cụ thê: Nâng cao nhận thức của người dân địa phương tại tỉnh Đắk Nông về các khu bảo tồn trong tỉnh thông qua sự tham gia tích cực và tăng cường năng lực của cán bộ quản lý để đánh giá, ổn định và quản lý hệ thống sinh thái, các quần thể của các loài bị đe dọa và sinh cảnh của chúng, với trọng tâm vào loài vượn đen má vàng và các loài tiêu biểu khác như bò tót.

Chi cục kiểm lâm - tỉnh Đắk Nông  2013-2015  10.753,15 triệu đồng 
140 Dự án: ứng dụng TBKT mở rộng mô hình thâm canh đậu tương DT84 và cỏ Goatemala tại... 

 - Mở rộng mô hình thâm canh 22 ha đậu tương DT84 và 8 ha cỏ Goatemala tại 3 xã Tả Lủng, Thài Phìn Tủng, Sảng Tủng.
 - Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân trong việc tiếp thu các TBKT vào sản xuất
 - Đề xuất giải pháp mở rộng diện tích thâm canh cây đậu tương trên địa bàn huyện

Phòng Kinh tế huyện Đồng Văn- Hà Giang  2006   
141 Dự án: ứng dụng TBKT mở rộng mô hình thâm canh đậu tương DT84 và cỏ Goatemala tại... 

 - Mở rộng mô hình thâm canh 22 ha đậu tương DT84 và 8 ha cỏ Goatemala tại 3 xã Tả Lủng, Thài Phìn Tủng, Sảng Tủng.
 - Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân trong việc tiếp thu các TBKT vào sản xuất
 - Đề xuất giải pháp mở rộng diện tích thâm canh cây đậu tương trên địa bàn huyện

Phòng Kinh tế huyện Đồng Văn- Hà Giang  2006   
142 Đặc điểm khí hậu Kon Tum 

 Mô tả sự phân hóa của khí hậu Kon Tum theo không gian và thời gian của các yếu tố khí hậu; Nêu quy luật diễn biến của những hiện tượng thời tiết đặc biệt có ảnh hưởng nhiều đến sản xuất, đời sống và hậu quả của nó; Phân vùng khí hậu tỉnh Kon Tum; Xây dựng tập số liệu khí hậu

Đài khí tượng thủy văn khu vực Tây Nguyên  1998-1999  15 triệu đồng 
143 Đặc điểm khí hậu thủy văn Bình Thuận 

Đánh giá tài nguyên khí hậu, tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh. Thống kê toàn bộ số liệu khí tượng, thủy văn, hải văn (từ năm 1977 - 2010);
- Nêu bật các đặc trưng khí hậu, thủy văn, qui luật phân bố, qui luật biến đổi phục vụ các ngành kinh tế, kỹ thuật, nghiên cứu khoa học, phòng chống và giảm nhẹ thiên tai;
- Nghiên cứu, đánh giá biến động các yếu tố khí hậu, thuỷ văn trong thời kỳ từ 1977 - 2010, dự tính biến động trong một, hai thập kỷ tới;
- Xây dựng phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu KTTV và lập bản đồ phân vùng khí hậu, thuỷ văn, khí hậu nông nghiệp;
- Đề xuất những biện pháp khai thác sử dụng bền vững tài nguyên khí hậu, thủy văn.

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Thuận  2012-2013  1.000 triệu đồng 
144 Đặc điểm khí hậu thuỷ văn tỉnh Phú Yên 

 

Đài khí tượng thuỷ văn Phú Yên  1992-1993  26.300 triệu đồng 
145 Đánh giá ảnh hưởng BDKH, đề xuất và thực hiện các giải pháp quản lý và bảo vệ Tài... 

Xác định các giải pháp bảo vệ và   khai thác hợp lý   tài nguyên nước vùng ven biển để cung cấp nước cho cộng đồng dân cư, khai thác khoáng sản và phát triển du lịch trong bối cảnh biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận  2013-2015  2.000 triệu đồng 
146 Đánh giá ảnh hưởng của BĐKH đến ĐKTN, môi trường kinh tế xã hội tỉnh Quảng Bình và... 

 

Viện Địa lý, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam ( Sở Khoa học công nghệ và Môi trường Quảng Bình phối hợp thực hiện)  2005-2006  420 triệu đồng 
147 Đánh giá ảnh hưởng của BĐKH và NBD đến biến động diện tích và cơ cấu sử dụng... 

 Xác định ảnh hưởng của BĐKH và NBD đến biến động diện tích và cơ cấu sử dụng đất, đến tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội của vùng ven biển, tiềm năng khai thác các loại tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận  2013-2015  2.000 triệu đồng 
148 Đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu tới trồng trọt và chăn nuôi và đề xuất... 

Đánh giá được tác động của BĐKH lên phân bố và cơ cấu cây trồng, vật nuôi;
- Đề xuất các giải pháp thích ứng.

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bình Thuận  2012-2013  2.000 triệu đồng 
149 Đánh giá hiện trạng môi trường khu bảo tồn thiên nhiên Phong Nha- Kẻ Bàng 

 

Sở Khoa học công nghệ và Môi trường Quảng Bình  1995-1996  200 triệu đồng 
150 Đánh giá hiện trạng môi trường, các nguy cơ xảy ra tai biến môi trường tại đầm Ô... 

 

Viện Nghiên cứu Công nghệ Sinh học và Môi trường – Đại Học Nha Trang  2013-2015  940,76 triệu đồng 
151 Đánh giá sự cố môi trường biển lấn, cát bay, cát chảy vùng cát ven biển Quảng Bình 

 

Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Bình  2013-2015  150.689 triệu đồng 
152 Đánh giá tác động môi trường tổng hợp khu vực khai thác đá tại xã Tân Đông Hiệp, Dĩ An 

 

  2008  433,85 triệu đồng 
153 Đánh giá thực trạng và đề xuất gải pháp BVMT tại các trang trại chăn nuôi lợn tập... 

Giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi lợn
Giảm phát thải khí mê tan gây hiệu ứng nhà kính.

Phòng TN và MT Vĩnh Bảo- Hải Phòng  2010-2011  99 triệu đồng 
154 Đánh giá tình trạng mực nước biển dâng và phân tích khả năng thích nghi dựa vào cộng... 

 Nghiên cứu ảnh hưởng của hiện tượng mực nước biển dâng (triều cường, xâm nhập mặn) và đánh giá các phương thức thích nghi dựa vào cộng đồng tại các vùng ven biển tỉnh Trà Vinh.
- Lựa chọn và đề xuất các phương án thích nghi cấp độ hộ gia đình và cấp độ cộng đồng đối với hiện tượng mực nước biển dâng

Trường Đại học Cần Thơ  5/2011-4/2013  677,662 triệu đồng(340 triệu đồng của Tổ chức kinh tê môi trường Đông Nam Á) 
155 Đắp bờ bao kênh 30/04 

 Ngăn triều cường dâng làm thiệt hại đến tài sản, nhà cửa, hoa màu của bà con nông dân

Phòng Kinh tế thành phố Bạc Liêu  2012-2013  1.348 triệu đồng 
156 Đầu tư cơ sở hạ tâng, trang thiết bị, chi phí hoạt động cho quản lý, bảo vệ rừng 

 Nâng cao năng lực bảo vệ rừng

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phú Thọ  2008-2012  5,503 triệu đồng 
157 Đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa, nâng cấp hệ thống các trạm bơm Chất Thành Quy hậu 

 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ninh Bình    108.309 triệu đồng 
158 Đầu tư xây dựng đê, kè bờ hữu cửa sông Nhật Lệ và khu vực ven biển xã bảo Ninh, tp.... 

 

Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Bình  2013-2014  245.403 triệu đồng 
159 Đề án Điều tra, khảo sát, đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý, mô... 

 

  2011  392,82 triệu đồng 
160 Đề án Nghiên cứu, khảo sát và xây dựng kế hoạch tổng thể về ứng cứu sự... 

 

  2009  171,31 triệu đồng 
161 Đề án Phát triển kinh tế xã hội thành phố Hải Phòng trong khuôn khổ hợp tác Hai hành... 

Xây dựng Đề án Phát triển kinh tế xã hội TP Hải Phòng trong khuôn khổ hợ tác Hai hành lang, một vành đai kinh tế Việt Nam - Trung Quốc đến năm 2020, với mục tiêu: Xây dựng định hướng về hợp tác phát triển các ngành lĩnh vực chủ lực cho thời kỳ đến năm 2020, nhằm làm cơ sở xây dựng kế hoạch, chương tình hợp tác phát triển giữa Hải Phòng với các địa phương trong Hai hành lang, một vành đai kinh tế...Phát triển kinh tế xã hội thành phố Hải Phòng trong thế chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, trong khuôn khổ hợp tác phát triển hai hành lang, một vành đai kinh tế Việt Nam- Trung Quốc đến năm 2020 nhằm mục tiêu xây dựng Hải Phòng là thành phố cảng cửa ngõ quan trọng của Hai hành lang kinh tế và của cả vùng Bắc Bộ, một trung tâm công nghiệp hiện đại, một đô thị trung tâm cấp quốc gia; đầu mối giai thông quan trọng, một cực tăng trưởng qua trọng, một trong những trung tâm thương mại lớn của Hai hành lang kinh tế và cả nước; là một trong điểm phát triển kinh tế biển...

Sở Kế hoạch và đầu tư- Hải Phòng  2010-2011  495,0 triệu đồng 
162 Đề án Quy hoạch phát triển các ngành dịch vụ thành phố Hải Phòng đến năm 2020 

Xây dựng quy hoạch phát triển các ngành dịch vụ thành phố đến năm 2020, với mục tiêu chính: xây dựng Hải Phòng trở thành một trong những trung tâm kinh tế dịch vụ lớn mạnh, hiện đại, tương xứng với vai trò của thành phố cảng, công nghiệp, văn minh, hiện đại, đô thị trung tâm cấp quốc gia, trọng điểm kinh tế biển của cả nước...

Sở Kế hoạch và đầu tư- Hải Phòng  2010  850,0 triệu đồng 
163 Đề án Quy hoạch phát triển kinh tế biển thành phố Hải Phòng đến năm 2020 

Xây dựng Quy hoạch phát triển kinh tế biển thành phố Hải Phòng đến năm 2020, với mục tiêu chính: Phát huy toàn diện và đồng bộ các tiềm năng, lợi thế xây dựng Hải Phòng trở thành địa phương mạnh về biển, giàu từ biển, là một trong những trọng điểm thực hiện Chiến lược biển Việt Nam...

Sở Kế hoạch và đầu tư- Hải Phòng  2010  1.200,0 triệu đồng 
164 Đề án Quy hoạch tổng thể các khu bảo tồn biển thành phố Hải Phòng đến năm 2020  

Xây dựng Quy hoạch tổng thể các khu bảo tồn biển thành phố Hải Phòng đến năm 2020, với mục tiêu chính: Nhằm bảo vệ, bảo tồn và phcuj hồi hệ sinh thái, các nơi cư trú tự nhiên và các loài bị đe dọa; bảo vệ cảnh quan tự nhiên và môi trường; duy trì tái tạo và ổn định nguồn lợi thủy sản trên vùng biển Hải Phòng; thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thủy sản và du lịch sinh thái. Kết hợp hài hòa giữa khai thcs và bảo vệ ợp lý, nâng cao giá trị và hiệu quả sử dụng tài nguyên biển của Hải Phòng. Tạo nền tảng ban đầu để tiến tới quy hoạch chi tiết, xây dựng các khu bảo tồn tự nhiên biển Hải Phòng nằm trong quy hoạch hệ thống bảo tồn tự nhiên biển Quốc gia...

Sở Kế hoạch và đầu tư- Hải Phòng  2009-2010  1.200,0 triệu đồng 
165 Đề án Xây dựng báo cáo Hiện trạng môi trường 2005 – 2010; 

 

2009    369,74 triệu đồng 
166 Đề án Xây dựng chiến lược bảo vệ môi trường tỉnh Bình Dương đến 2020 tầm nhìn 2030 

 

  2010-2011  484,30 triệu đồng 
167 Đề án xây dựng Kế hoạch hành động Đa dạng sinh học tỉnh Bình Dương đến năm 2015,... 

 

  2010  214,50 triệu đồng 
168 Đề án Xây dựng phương án ứng phó sự cố tràn dầu trên địa bàn tỉnh Bình Dương 

 

  2012  1.021,00 triệu đồng 
169 Đê bao phân trường Phú Lợi, Sóc Trăng 

 

  2002  11.727 triệu đồng 
170 Đê kè biển Liên Chiểu 

Đầu tư, kiên cố hệ thống đê, kè biển

CCTL&PCLB- tp. Đà Nẵng  2007-2010  29950 triệu đồng 
171 Đê kè biển Liên Chiểu- Thuận Phước 

Đầu tư, kiên cố hệ thống đê, kè biển

CCTL&PCLB- tp. Đà Nẵng  2008-2010  72062 triệu đồng 
172 Đề tài “Nghiên cứu xây dựng hệ thống quan trắc môi trường đất, nước mặt, nước... 

 Xây dựng hệ thống quan trắc môi trường cho tỉnh Ninh Thuận

Viện Môi trường và Tài nguyên thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM  2010   318 triệu đồng 
173 Đề tài Đánh giá hiện trạng ô nhiễm và xử lý chất thải - Xây dựng mô hình sản xuất... 

 Đánh giá hiện trạng ô nhiễm và xử lý chất thải của ngành chế biến thủy sản tại Tiền Giang.

- Hỗ trợ, đánh giá sản xuất sạch hơn và kiểm toán năng lượng tại 5 đơn vị; sau đó chọn ra 3 doanh nghiệp để hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn sản xuất sạch hơn.
Sở Công thương tỉnh Tiền Giang  Từ 6/2013-8/2014  413,791 triệu đồng 
174 Đề tài Nghiên cứu đặc điểm khí hậu và bước đầu đánh giá sự tác động của biến...  Xây dựng tiêu khí tượng tài Gò Công để thu thập, xử lý, phân tích các điều kiện khí tượng trong vùng Gò Công; so với các trạm khú tượng Vũng Tàu. Mỹ Tho đánh giá mức độ tương quan phục vụ cho việc xây dựng bộ dữ liệu. - Thể hiện các đặc trưng khí hậu trong không gian phạm vi vùng Gò Công của tinhrvaf xây dựng chương trình quản lý cơ sở dữ liệu có thể cập nhật thường xuyên theo thời gian.                   - Thể hiện các đặc trưng thủy văn (mực nước, mặn) 2 trạm vùng cửa sông thuộc vùng hạ lưu sông Vàm Cỏ, nói lên sự thay đổi mực nước, tình hình xâm nhập mặn do tác động của biến đổi khí hậu. Trung tâm khí tượng thủy văn tỉnh Tiền Giang  4/2011-3/2013  476,754 triệu đồng 
175 Đề tài ứng dụng phương pháp luận đánh giá sản xuất sạch hơn để xây dựng công cụ... 

 Xây dựng quy trình phương pháp luận đánh giá sản xuất sạch hơn vào sản xuất công nghiệp.        

- Xây dựng bộ công cụ quản lý nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý môi trường trong sản xuất công nghiệp của tỉnh

Sở Công thương tỉnh Tiền Giang  Từ 5/2009-4/2010  453 triệu đồng 
176 Đề tài: Điều tra đa dạng sinh học hệ thực vật bậc cao và xây dựng Vườn thực vật... 

Mục tiêu tổng quát: Góp phần bảo tồn, phát triển và sử dụng bền vững các giá trị đa dạng sinh học hệ thực vật bậc cao tại khu rừng đặc dụng cảnh quan Dray Sáp phục vụ cho công tác nghiên cứu khoa học, giáo dục môi trường và du lịch sinh thái ở tỉnh Đắk Nông và khu Tây Nguyên, quốc gia và quốc tế.
Mục tiêu cụ thể:
- Xác định được hiện trạng thảm thực vật rừng và các giá trị tài nguyên đa dạng sinh học hệ thực vật bậc cao ở khu rừng đặc dụng cảnh quan Đray Sáp.
- Xây dựng được danh mục và bộ tiêu bản các loài thực vật bậc cao (gồm tiêu bản khô và ảnh) có giá trị khoa học và kinh tế hiện diện ở khu rừng đặc dụng cảnh quan Dray Sáp.
Quy hoạch và xây dựng Vườn thưc vật (tiêu bản sống) để bảo tồn và phát triển nhằm đóng góp chung vào hệ thống bảo tàng thiên nhiên của tỉnh, khu vực, quốc gia và quốc tế.

Chi cục kiểm lâm - tỉnh Đắk Nông  10/2012 - 7/2015  1.015,755 triệu đồng 
177 Đề tài: Nghiên cứu giải pháp giảm thiểu tồn dư các hoá chất độc hại trong các SP... 

Đề xuất được các giải pháp giảm thiểu tồn dư các hóa chất độc hại trong các sản phẩm nuôi trồng thủy sản phù hợp với điều kiện nuôi trồng của tỉnh Thanh Hóa.

Trường Đại học Hông Đức- Thanh Hóa  9/2012-3/2014  705,44 triệu đồng 
178 Đề tài: Nghiên cứu tuyển chọn một số giống cao su chịu lạnh, chịu gió phù hợp với... 

Xác định được cơ sở khoa học lựa chọn các giống cao su đưa vào tuyển chọn,
Tuyển chọn được 2 - 3 giống cao su chịu lạnh, chịu gió phù hợp với Thanh Hóa,

Viện KHKT Nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc - Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam  7 /2012 -7/2015  811,78 triệu đồng 
179 Điều chỉnh quy hoạch phân khi phía Bắc xã Bảo Ninh, Thành phố Đồng Hới 

 

Sở Xây dựng Quảng Bình  2012  13.598 triệu đồng 
180 Điều tra đánh giá mức độ ảnh hưởng của điều kiện môi trường tự nhiên đến sức... 

 - Bổ sung nội dung điều tra phân tích mẫu đất, mẫu động vật, thực vật thuộc đề tài: \" Điều tra, đánh giá mức độ ảnh hưởng của điều kiện môi trường tự nhiên đến sức khỏe cộng đồng khu vực xã Bản Máy huyện Hoàng Su Phì\"

Viện Địa chất- viện KH&CN Việt Nam  2006   
181 Điều tra đánh giá mức độ ảnh hưởng của điều kiện môi trường tự nhiên đến sức... 

 - Bổ sung nội dung điều tra phân tích mẫu đất, mẫu động vật, thực vật thuộc đề tài: \" Điều tra, đánh giá mức độ ảnh hưởng của điều kiện môi trường tự nhiên đến sức khỏe cộng đồng khu vực xã Bản Máy huyện Hoàng Su Phì\"

Viện Địa chất- viện KH&CN Việt Nam  2006   
182 Điều tra đánh giá, tính toán, xây dựng kịch bản biến đổi khí hậu và đề xuất các... 

Xây dựng kịch bản biến đổi khí hậu tỉnh Đắk Nông, nhằm thực hiện tốt Quyết định số 158/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu.
Đề xuất các giải pháp ứng phó với BĐKH của tỉnh.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn - tỉnh Đắk Nông  5/2011-7/2012  519900 triệu đồng 
183 Điều tra đánh giá, xác định các vùng có nguy cơ hoang mạc hóa và đề xuất các định... 

Khoanh vùng nguy cơ hoang mạc hóa.
Phân tich nguyên nhân gây ra hoang mạc hóa. Đề xuất các giải pháp

Sở Khoa học và Công nghệ- Tỉnh Điện Biên  2007- 2008  732.011.450triệu đồng 
184 Điều tra đo đạc, đánh giá lập bản đồ, khoanh vùng cắm mốc các vùng thường xuyên hay... 

Cảnh báo các vùng có nguy cơ ngập lụt khi có BĐKH

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn - tỉnh Đắk Nông  Đã hoàn thành cuối năm 2013  407 triệu đồng 
185 Điều tra khảo sát các doanh nghiệp trọng điểm, tuyên truyền nâng cao hiệu quả sử dụng... 

Đánh giá thực trạng tình hình sử dụng năng lượng của các doanh nghiệp công nghiệp tiêu thụ năng lượng trọng điểm.
- Phổ biến tuyên truyền nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng.
- Giảm phát thải khí nhà kính tác động đến môi trường.
 

Sở Công thương Hà Nội  2007  100 triệu đồng 
186 Điều tra nghiên cứu hiện tượng bồi lấp cửa sông Nhật Lệ và các giải pháp phòng chống 

 

Viện Địa lý ( Sở Khoa học công nghệ và Môi trường Quảng Bình phối hợp thực hiện)  2002-2003  214,25 triệu đồng 
187 Điều tra và kiểm toán năng lượng tại một số doanh nghiệp thuộc nhóm ngành cơ khí trên... 

Nâng cao nhận thức và hiệu quả sử dụng năng lượng tiết kiệm & hiệu quả tại doanh nghiệp sản xuất Cơ khí trên địa bàn Hà Nội;
- Nghiên cứu các giải pháp tiết kiệm năng lượng thông qua báo cáo kiểm toán năng lượng chi tiết tại các doanh nghiệp sản xuất cơ khí (có các đơn vị tiêu thụ năng lượng trọng điểm) trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
- Giảm phát thải khí nhà kính tác động đến môi trường.
 

Sở Công thương Hà Nội  2010  300 triệu đồng 
188 Điều tra, đánh giá đa dạng sinh học và tài nguyên sinh vật thành phố Hà Nội làm cơ sở... 

  điều tra tổng hợp và đánh giá tính đa dạng sinh vật, dự báo sự biến đổi tài nguyên sinh vật và hệ sinh thái dưới tác động phát triển kinh tế xã hội và biến động của môi trường
- đề xuất các giải pháp bảo tồn đa dạng sinh học phục vụ mục tiêu phát triển bền vững.

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội  2011-2014  4,5 triệu đồng 
189 Điều tra, đánh giá hiện trạng môi trường các làng nghề trên địa bàn tỉnh Bình Dương... 

 

  2012-2013  493,10 triệu đồng 
190 Điều tra, đánh giá hiện trạng về đa dạng sinh học ở Ninh Bình,đề xuất các giải pháp... 

 - Kiểm kê (thành phần các loài động vật, thực vật), đánh giá hiện trạng đa dạng sinh học tỉnh Ninh Bình từ đó xây dựng cơ sở dữ liệu về tài nguyên sinh vật cho tỉnh.

- Dự báo các xu thế biến đổi đa dạng sinh học, các mối đe doạ và nguy cơ gây suy giảm đa dạng sinh học do tác động của ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, kinh tế xã hội, thể chế đối với công tác bảo tồn đa dạng sinh học.

- Đề xuất các nhóm giải pháp để sử dụng hợp lý, bảo tồn và phát triển bền vững tài nguyên sinh vật, ứng phó với biến đổi khí hậu.

 

 

 

Trung tâm Tư vấn và hỗ trợ dự án phát triển nông thôn Ninh Bình  2011-2012  850 triệu đồng 
191 Điều tra, đánh giá thực trạng môi trường nông thôn, đề xuất giải pháp và xây dựng... 

Đánh giá hiện trạng môi trường nông thôn tỉnh Điện Biên: Đất, nước, không khí, kinh tế - xã hội...
Đề xuất các giải pháp và xây dựng mô hình chống suy thoái.
 

Sở Khoa học và Công nghệ- Tỉnh Điện Biên  2008-2010  419.501.528 triệu đồng 
192 Điều tra, khảo sát thống kê, đánh giá hiện trạng, và đề xuất giải pháp quản lý... 

 

  2009  446,63 triệu đồng 
193 Điều tra, khảo sát và kiểm toán năng lượng tại 2 khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội 

Phổ biến trang thiết bị có hiệu suất cao, giúp các doanh nghiệp thuộc khu công nghiệp Chế xuất thường xuyên được tiếp cận thông tin về công nghệ và các giải pháp tiết kiệm năng lượng tiên tiến điển hình.
- Tạo sự quan tâm thực sự của lãnh đạo các doanh nghiệp về sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả nhằm loại bỏ các trang thiết bị có hiệu suất thấp, giảm mức chi phí năng lượng. Nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý, công nhân vận hành để thực hiện Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
- Giảm phát thải khí nhà kính tác động đến môi trường.
 

Sở Công thương Hà Nội  2012  2012 triệu đồng 
194 Điều tra, khảo sát và quản lý các khu đất ngập nước trên địa bàn Thành phố Hà Nội 

Bảo tồn và phát triển các đặc trưng, giá trị và chức năng các vùng đất ngập nước trên địa bàn Hà Nội, góp phần bảo tồn đa dạng sinh học, duy trì và phát huy các giá trị kinh tế, văn hóa, xã hội nhằm quản lý và phát triển bền vững các vùng đất ngập nước trên địa bàn Hà Nội.

Sở Tài nguyên và môi trường Hà Nội  2011-2014  3000 triệu đồng 
195 Điều tra, khảo sát, đánh giá chất lượng nước ngầm một số khu vực có nguy cơ bị ô... 

 

  2008-2009  681,785 triệu đồng 
196 Điều tra, khảo sát, đánh giá và xác lập danh mục các cơ sở gây ô nhiễm môi trường... 

 

  2009  467,24 triệu đồng 
197 Điều tra, nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh cấp báo động lũ trên các triền sông tỉnh... 

 Tài liệu tra cứu nhằm mục đích để chủ động tổ chức, chỉ huy phòng, chống lũ, lụt, sát với thực tế

Chi cục Quản lý đê điều và Phòng chống lũ lụt tỉnh Phú Thọ  2009-2001  340 triệu đồng 
198 Điều tra, phát hiện nhằm quy hoạch và bảo tồn đa dạng sinh học khu bảo tồn Tà Đùng 

Điều tra, khảo sát;
Kế thừa tài liệu nghiên cứu trước;
Khoanh vùng điều tra;
Thu thập hình ảnh thực tế;

Sở Tài nguyên và Môi trường - tỉnh Đắk Nông  2011-2013  1.982 triệu đồng 
199 ĐT: Đánh giá hiện trạng môi trường, hiệu quả áp dụng công nghệ xử lý môi tr­ường... 

Đánh giá được thực trạng môi trường và hiệu quả áp dụng các công nghệ xử lý môi trường trang trại và gia trại chăn nuôi gia súc gia cầm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
Đề xuất được các giải pháp xử lý khắc phục ô nhiễm môi trường ở các loại hình trang trại và gia trại chăn nuôi gia súc gia cầm của tỉnh

Chi cục Bảo vệ môi trường Thanh Hóa  11/2009-11/2010  245,95 triệu đồng 
200 ĐT: Nghiên cứu sử dụng đất đồi để sản xuất gạch, ngói nung thay thế đất ruộng 

Thăm dò, đánh giá được trữ lượng vùng nguyên liệu đất đồi khu vực đồi 24; 34 Bỉm Sơn -Thanh Hoá cho sản xuất gạch nung.
Xây dựng được quy trình công nghệ, sản xuất được 300.000 viên gạch nung (Gạch đặc, gạch 2 lỗ, gạch 6 lỗ) đạt TCVN 1450:1998 và TCVN 1451: 1998

Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Bỉm Sơn - Thanh Hóa  12/2008- 3/2010  1.167,052 triệu đồng 
201 ĐT: Nghiên cứu ứng dụng vật liệu Polyacrylamit chống xói mòn, bạc màu đất, nâng cao năng... 

Xây dựng mô hình thử nghiệm vật liệu Polyacrylamit chống xói mòn, bạc màu đất cho 2 loại cây trồng (Cây mía và cây ngô) trên vùng đất dốc Thọ Xuân, Thạch Thành, mức độ xói mòn giảm 50-60%, chất dinh dưỡng bị rửa trôi giảm 30-40%, năng suất cây trồng tăng 10-15%. Đánh giá khả năng phân huỷ sinh học của vật liệu Polyacrylamit trong đất.

Viện Hóa học – Viện Khoa học công nghệ Việt Nam  2/2009– 8/2010  261,09 triệu đồng 
202 ĐT: Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ khai thác năng lượng gió và năng... 

Xây dựng được cơ sở dữ liệu của hai nguồn năng lượng gió và mặt trời ở Thanh Hóa;
Xác định được vị trí, quy mô các khu vực có khả năng khai thác năng lượng gió và năng lượng mặt trời ở Thanh Hóa;
Báo cáo xác định công nghệ phù hợp cho khai thác năng lượng gió và năng lượng mặt trời ở Thanh Hóa.

Trung tâm Khoa học mỏ địa chất và Năng lượng mới  10/2010- 6/2012  671,29 triệu đồng 
203 ĐT: Xây dựng mô hình khai thác sử dụng bền vững nguồn năng lượng tại chỗ phục vụ... 

Nghiên cứu triển khai xây dựng thành công mô hình công nghệ cung cấp năng lượng bền vững sử dụng nguồn năng lượng tái tạo cho 1 cụm phụ tải điển hình trên đảo Mê (1 dãy nhà quân đội).
Kết quả của đề tài là cơ sở khoa học tin cậy để triển khai các dự án đầu tư cung cấp năng lượng phục vụ phát triển KT-XH và đảm bảo ANQP cho đảo Mê.

Viện năng lượng - Thanh Hóa  9/1/2010 - 9/1/2011  691 triệu đồng 
204 Đường thôn 3 - thôn 10 xã Tiên Thọ 

 Tạo điều  kiện giao thông thuận lợi cho nhân dân thôn 10 Tiên Thọ đi lại trong mùa mưa bão

Ban quản lý tái thiết sau thiên tai huyện tại Quảng Nam  2013  1.610 triệu đồng 
205 Đường tránh lũ huyện Quảng Điền 

 

Ban đầu tư và xây dựng huyện Quảng Điền - Thừa Thiên Huế  2011-2015  103.556 triệu đồng 
206 Đường ven hầm Cầu hai nối thị trấn Phú Lộc và xã Lộc Trì 

 

Ban đầu tư và xây dựng huyện Phú Lộc - Thừa Thiên Huế  2010-2011  5.467 triệu đồng 
207 Đường ven sông Thừa Lưu 

 

Ban quản lý khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô - Thừa Thiên Huế  2009  13.078 triệu đồng 
208 Gia cố, mở rộng hệ thống thoát lũ cấp bách phòng, chống ngập úng, giảm nhẹ thiên tai... 

 

Sở Giao Thông Ninh Bình    274.057 triệu đồng 
209 Giao hạt giống thay đổi: Thích ứng với BĐKH dựa vào cộng đồng thông qua sản xuất lúa... 

 

Bộ Xây dựng (huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình nằm trong dự án)  2012-2015  500 triệu đồng 
210 Hệ thống bao đê nội đồng xã Hương Phong, Hương Vinh 

 

Ban đầu tư và xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn - Thừa Thiên Huế  2011-2013  45.300 triệu đồng 
211 Hệ thống Cống Truồi 1,2,3 huyện Phú Lộc 

 

Công ty quản lý khai thác công trình thủy lợi Thừa Thiên Huế  2011-2012  35.863 triệu đồng 
212 Hệ thống đê biển và khu tái định cư thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong. 

Chống xâm thực bờ biển, bảo vệ khu dân cư và đất sản xuất của nhân dân.

UBND huyện Tuy Phong - tỉnh Bình Thuận    235.169 Triệu đồng 
213 Hệ thống thoát lũ từ cầu Phú Vinh đến sông Tắc 

 Thoát nước

Ban quản lý công trình giao thông thủy lợi tỉnh Khánh Hòa  2011-2012  120.000 triệu đồng 
214 Hệ thống Thủy lợi Bắc Bến Tre 

 Kiểm soát mặn, cấp ngọt, tăng sản lượng lương thực, thâm canh- đa dạng hóa cây trồng vật nuôi, cải tạo môi  trường nước và cấp sinh hoạt cho 4 huyện và TP. Bến Tre

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre  2012-2020  375 triệu đồng 
215 Hệ thống tiêu thoát chảy vùng Quảng Vinh, thị trấn Sịa 

 

Ban đầu tư và xây dựng huyện Quảng Điền - Thừa Thiên Huế  2011-2012  34.810 triệu đồng 
216 Hồ chứa nước Hoàng Hồ thị trấn Sìn Hồ huyện Sìn Hồ 

 Tích nước, điều tiết nguồn nước chủ động nước tưới cho 180 ha lúa và cấp nước sinh hoạt chodân cư thị trấn huyện Sìn Hồ

Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Lai Châu  2007-2010  43.200 triệu đồng  
217 Hồ chứa nước Pa Khóa xã Nậm Cha huyện Sìn Hồ 

 Tích nước, điều tiết nguồn nước chủ động nước tưới cho 80 ha lúa

Ban QLDA chuyên ngành nông nghiệp tỉnh Lai Châu  2006-2008  36.000 triệu đồng  
218 Hồ chứa nước thị trấn Than Uyên huyện Than Uyên 

 Tạo cảnh quan môi trường

UBND huyện Than Uyên tỉnh Lai Châu  2008-2010  22.800 triệu đồng 
219 Hồ nuôi trồng thủy sản hạ lưu đường 60 

 Nuôi trồng thủy sản, tạo cảnh quan môi trường

UBND thị xã Lai Châu  2011-2013  56.000 triệu đồng  
220 Hồ Thượng Lưu thị xã 

 Tạo cảnh quan môi trường

UBND thị xã Lai Châu  2007-2009  49.650 triệu đồng  
221 Hỗ trợ áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp cho các doanh nghiệp sản xuất thuộc... 

Tạo sự quan tâm thực sự của lãnh đạo các doanh nghiệp sản xuất về áp dụng sản xuất sạch hơn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguyên nhiên liệu, năng lượng và giảm tiêu thụ nguyên nhiên liệu, năng lượng trên một đơn vị sản phẩm sản xuất ra, giảm thiểu các tác động gây ô nhiễm môi trường.
- Nâng cao nhận thức và năng lực cho cán bộ, công nhân tại các doanh nghiệp về áp dụng sản xuất sạch hơn;
- Tăng cường năng lực của các doanh nghiệp trong quá trình quản lý và sử dụng nguyên vật liệu đầu vào và tiết kiệm năng lượng trong quá trình sản xuất kinh doanh;
- Góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại nguồn và từng bước cải thiện chất lượng môi trường trên địa bàn Thành phố, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh theo hướng bền vững.
 

Sở Công thương Hà Nội  2013  400 triệu đồng 
222 Hỗ trợ các phương thức sinh kế thích hợp để thích ứng BĐKH tại các tỉnh phát triển... 

Xây dựng các mô hình sinh kế bền vững nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH) phù hợp với các chiến lược thích ứng trong tương lai của địa phương và góp phần thực hiện kế hoạch Hành động ứng phó với BĐKH của ngành Nông nghiệp và PTNT giai đoạn 2011-2015 của Bộ Nông nghiệp PTNT.

Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn Thái Nguyên Cơ quan hợp tác Quốc tế và phát triển Tây Ban Nha (tài trợ)  6/2011-5/2014  650.000 EUR 
223 Hỗ trợ công nghệ sản xuất sạch hơn và tiết kiệm năng lượng trong chế biến thủy... 

 - Phân tích nguyên nhân lãng phí nguyên vật liệu và năng lượng

- Xây dựng và đánh giá các giải pháp sản xuất sạch hơn - Góp phần Giảm thiểu hiệu ứng nhà kính  
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre  2006-2007  274 triệu đồng 
224 Hỗ trợ hộ nghèo nâng cao điều kiện an toàn chỗ ở, ứng phó với lũ lụt vùng Bắc trung... 

 

UBND huyện Tuyên Hóa - Quảng Bình  2011-2014  266.207 triệu đồng 
225 Hỗ trợ xây áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp cho các doanh nghiệp sản xuất... 

Tạo sự quan tâm thực sự của lãnh đạo các doanh nghiệp sản xuất về áp dụng sản xuất sạch hơn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguyên nhiên liệu, năng lượng và giảm tiêu thụ nguyên nhiên liệu, năng lượng trên một đơn vị sản phẩm sản xuất ra, giảm thiểu các tác động gây ô nhiễm môi trường.
- Nâng cao nhận thức và năng lực cho cán bộ, công nhân tại các doanh nghiệp về áp dụng sản xuất sạch hơn;
- Tăng cường năng lực của các doanh nghiệp trong quá trình quản lý và sử dụng nguyên vật liệu đầu vào và tiết kiệm năng lượng trong quá trình sản xuất kinh doanh;
- Góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại nguồn và từng bước cải thiện chất lượng môi trường trên địa bàn Thành phố, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh theo hướng bền vững.
 

Sở Công thương Hà Nội  2013  400 triệu đồng 
226 Hỗ trợ xây dựng thí điểm mô hình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại 1... 

Phổ biến trang thiết bị có hiệu suất cao, Giúp các cơ sở sản xuất thuộc làng nghề trên địa bàn thành phố thường xuyên được tiếp cận thông tin về công nghệ và các giải pháp tiết kiệm năng lượng tiên tiến điển hình.
- Tạo sự quan tâm Thực sự của chủ các cơ sở sản xuất về sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả nhằm loại bỏ các trang thiết bị có hiệu suất thấp, Giảm mức chi phí năng lượng. Nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý, công nhân vận hành để Thực hiện Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
- Giảm phát thải khí nhà kính J47

Sở Công thương Hà Nội  2012  300 triệu đồng 
227 Hoạt động xây dựng đê biển kết hợp trồng rừng ngập mặn ven biển chống sạt lở và... 

 Theo quy hoạch sử dụng đất của tỉnh Tiền Giang đến năm 2020 tổng diện tích rừng của huyện Tân Phú Đống sẽ lên 5.081 ha

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang     
228 Hợp phần : Cố đinh cát 

 

ở Xây dựng Quảng Bình  2013  922,86 triệu đồng 
229 Hưởng ứng hoạt động Giờ trái đất 

Giảm khí thải và tiết kiệm năng lượng

Sở Công Thương - Thanh Hóa  2012 - 2013  150 triệu đồng 
230 Kè bảo vệ bờ biển tại xã Tân Thuận, huyện Hàm Thuận Nam. 

Chống xâm thực bờ biển, bảo vệ khu dân cư và đất sản xuất của nhân dân

UBND huyện Hàm Thuận Nam -tỉnh Bình Thuận    43.716 Triệu đồng 
231 Kè bảo vệ bờ sông, suối biên giới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn tại Bình Nghi, Nà Căng... 

 

Tỉnh Lai Châu  2010-2013  190.748 triệu đồng 
232 Kè bảo vệ đoạn xung yếu bờ biển ấp Cồn Trứng, xã Trường Long Hòa, huyện Duyên Hải,... 

 Chống biển lấn, chống thu hẹp và bảo vệ diện tích bản đồ hành chính của tỉnh, ảnh hưởng đến sự sinh sống, phát triển kinh tế, văn hóa, xa hội, chính trị của tỉnh đặc biệt của các địa phương ven biển đang bị biển lấn;
- Bảo vệ bờ biển, đảm bảo an toàn cho sản xuất và tài sản, sinh mạng người dân trong khu vực;
- Bảo vệ tuyến đê biển phía trong.
- Bảo vệ cơ sở hạ tầng kỹ thuật, cớ sở hạ tầng xã hội;
- Góp phần phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo;
- Bảo vệ cơ sở hạ tầng khu du lịch Ba Động và tạo cảnh quan khu du lịch Ba Động;
- Đảm bảo an toàn và thuận lợi cho khách du lịch tham qua

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trà Vinh  2013 -2017  272.000 triệu đồng 
233 Kè bảo vệ những đoạn sạt lở trên sông Trung và sông Thương 

 

Tỉnh Lai Châu  2013  18.000 triệu đồng 
234 Kè bảo vệ sông Kỳ Cùng (GDII) 

 

tỉnh Lai Châu  2009-2012  131.945 triệu đồng 
235 Kè bảo vệ sông Lô, khu vực xã Sầm Dương, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang 

 Xử lý sạt lở đất và vết nứt dọc gần chân tuyến đê nhằm giữ ổn định cho khoảng 5.000 m đê sông Lô trên địa bàn xã Sầm Dương huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang; khắc phục ảnh hưởng của BĐKH nhằm đảm bảo an toàn tài sản và tính mạng của nhân dân

Sở Nông nghiệp và Phát triền Nông thôn Tuyên Quang  2013-2015  235.000 triệu đồng 
236 Kè chống sạt lở khu dân cư thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình 

 Bảo vệ chống sạt lở bờ sông, tránh ảnh hưởng đến các công trình công cộng

UBND huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu  2012-2020  100.000 triệu đồng 
237 Kè chống sạt lỡ sông Hương đoạn huyện Phú Vang 

 

Ban đầu tư và xây dựng huyện Phú Vang - Thừa Thiên Huế  2011-2012  5.436 triệu đồng 
238 Kè chống sạt lỡ sông Phổ Lợi nối dài, huyện Phú Vang 

 

Ban đầu tư và xây dựng nông nghiệp huyện Phú Vang - Thừa Thiên Huế  2010-2011  6.997 triệu đồng 
239 Kè chống sói lỡ sông Diên Hồng 

 

Ban đầu tư và xây dựng huyện Quảng Điền - Thừa Thiên Huế  2011-2013  128.507 triệu đồng 
240 Kè chống xói lở bảo vệ trung tâm thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi 

 Xây dựng bờ kè chống xói lở bảo vệ trung tâm thị trấn Chau Hưng, bảo vệ các công trình công cộng, văn hóa, ổn định cuộc sống dân cư hai bên kè và tạo cảnh quan môi trường đô thị tại cửa ngõ của tỉnh

UBND huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu  2012-2020  58.411 triệu đồng 
241 Kè chống xói lỡ khẩn cấp sông Ô Lâu huyện Phong Điền 

 

Ban đầu tư và xây dựng huyện Phong Điền - Thừa Thiên Huế  2009-2011  49.992 triệu đồng 
242 Kè chống xói lỡ sông Truồi đoạn qua xã Lộc Điền - Lộc An 

Giảm và chống xói lỡ bờ sông.

Ban đầu tư và xây dựng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Thừa Thiên Huế  2005-2006  3.116 triệu đồng 
243 Kè đê La Khê Trẹm đoạn xóm đình, xã Hương Thọ 

 

Ban đầu tư và xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn - Thừa Thiên Huế  2009-2010  4.994 triệu đồng 
244 Kè Đông Hồng 

Chống sói mòn

Phòng Nông nghiệp và PT NT Vĩnh Bảo- Hải Phòng   2010  2270 triệu đồng 
245 Kè Đông Quất 

Chống sói mòn

Phòng Nông nghiệp và PT NT Vĩnh Bảo- Hải Phòng  2009  1.323 triệu đồng 
246 Kế hoạch thực hiện đề án nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai... 

Nâng cao nhận thức cộng đồng và tổ chức có hiệu quả mô hình quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng cho các cấp, các ngành, nhất là chính quyền xã, phường, thị trấn và người dân sống ở khu vực thường xuyên và có nguy cơ ảnh hưởng bởi thiên tai nhằm giảm đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản, hạn chế sự phá hoại TNTN, môi trường và di sản văn hóa do thiên tai gây ra, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững KTXH, đảm bảo ANQP trên địa bàn tỉnh.

Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nam  2010-2020  20.5 triệu đồng 
247 Kè khu tái định cư và khu dân cư tập trung huyện Hồng Dân 

 Bảo vệ chống sạt lở bờ sông, tránh ảnh hưởng đến các công trình công cộng

UBND huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu  2010-2013  40.936 triệu đồng 
248 Kè khu vực nhà hàng Hoàng Lan, Hả Đăng, Biển Ngọc 

 Gia cố, tránh sạt lở

UBND thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa  2012-2015  40.000 triệu đồng 
249 Kè Mân Quang- ứng phó với BĐKH 

Xây dựng các đoạn kè BTCT trên hệ móng cọc ống tiền áp L=23m, kè cọc ván tiền áp BTCT SW940 L=24m có neo và kè đá đổ

Sở NN&PTNT - TP. Đà Nẵng  2009-2013  284000 triệu đồng 
250 Kè Quảng Thành - huyện Quảng Điền 

 

Ban đầu tư và xây dựng huyện Quảng Điền - Thừa Thiên Huế  2011 - 2013  35.982 triệu đồng 
251 Kè sạt lở bờ sông Túy Loan đoạn hạ lưu cầu sắt 

Xây dựng các đoạn kè BTCT

Sở NN&PTNT - TP. Đà Nẵng  2011-2015  50500 triệu đồng 
252 Kè sông Đông Ba 

 

Ban đầu tư và xây dựng thành phố Huế - Thừa Thiên Huế  2009-2010  12.058 triệu đồng 
253 Kè Thượng Lộc 

Chống sói mòn

Phòng Nông nghiệp và PT NT Vĩnh Bảo- Hải Phòng  2010  3.657 triệu đồng 
254 Kè và đường ven biển sông Cái 

 Gia cố, tránh sạt lở

Ban quản lý công trình trọng điểm tỉnh Khánh Hòa   2011-2015  1.762.000 triệu đồng 
255 Khắc phục bão lụt đường Tây đầm Lập An 

 

Ban quản lý khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô - Thừa Thiên Huế  2009-2010  3.880 triệu đồng 
256 Khắc phục hậu quả mưa lũ năm 2011 từ nguồn hợp phần 3 DA QL rủi ro thiên tai (WB) 

 

Ban quản lý hợp phần 3 dự án quản lý rủi ro thiên tai (WB)  2011-2013  50.000 triệu đồng 
257 Khắc phục hậu quả thiệt hại do thiên tai hàng năm tại huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình 

 

UBND huyện Tuyên Hóa - Quảng Bình  2009-2013  35.557 triệu đồng 
258 Khắc phục sạt lỡ, gia cố 2 tuyến đường ven biển Cảnh Dương 

 

Ban quản lý khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô - Thừa Thiên Huế  2012  3.404 triệu đồng 
259 Khẩn cấp khắc phục sạt lở đê biển Tây (Đoạn từ cống Rạch Dinh +400 đến cống... 

Xây dựng mới 2.018m kè khẩn cấp

Sở NN và PTNT Cà Mau  2011-2013  50.045 triệu đồng 
260 Khẩn cấp khắc phục sạt lở đê biển Tây (Xây dựng tạm khắc phục sạt lở đê) 

Xây dựng kè tạm khắc phục sạt lỡ đê biển Tây

Sở NN và PTNT Cà Mau  2010-2011  24.000 triệu đồng 
261 Khẩn cấp khắc phục sạt lở đê biển Tây (Xây dựng thí điểm 300m kè tạo bãi) 

Xây dựng mới 300m kè tạo bãi

Sở NN&PTNT Cà Mau  2010-2011  10.000 triệu đồng 
262 Khẩn cấp khắc phục sạt lở khu vực ấp Lưu Hoa Thanh xã Tân Thuận huyện Đầm Dơi 

Khắc phục sạt lở khu vực cửa sông, bờ sông

Sở NN và PTNT Cà Mau  2011-2012  18.700 triệu đồng 
263 Khẩn cấp xây dựng kè hộ đê (Khu vực ấp Lưu Hoa Thanh, xã Tân Thuận, huyện Đầm Dơi và... 

Xây dựng mới 1.480m kè hộ đê biển

Sở NN và PTNT Cà Mau  2012  30.000 triệu đồng 
264 Khẩn cấp xây dựng kè hộ đê biển Tây (Đoạn tiếp giáp kè phía Nam cống Lung Ranh, huyện... 

Xây dựng mới 1.460m kè hộ đê biển Tây

Sở NN và PTNT Cà Mau  2012-2013  44.092 triệu đồng 
265 Khẩn cấp xây dựng kè hộ đê khu vực vàm cống Sào Lưới, huyện Trần Văn Thời 

Xây dựng mới 381m kè hộ đê khu vực vàm cống Sào Lưới, huyện Trần Văn Thời

Sở NN và PTNT Cà Mau  2013  3.000 triệu đồng 
266 Khảo sát hiện trạng, phân tích đánh giá nguyên nhân và dự báo sạt lỡ bờ sông Tiền,... 

 Khảo sát hiện trạng, phân tích đánh giá  mức độ sạt lở tại một  số vị trí ở hai  bờ  sông Tiền, sông Hậu thuộc tỉnh, nghiên cứu làm sáng tỏ nguyên nhân sạt lở nhằm dự báo khả năng sạt lở, từ  đó có biện pháp phòng chống  kịp thời cho từng khu vực.

Liên Đoàn Bản Đồ Miền Nam  1/2001- 12/2002  300.000 triệu đồng 
267 Khoanh nuôi bảo vệ diện tích rừng tự nhiên 

 Cân bằng hệ sinh thái

Bảo tồn Đa dạng sinh học

1.000 triệu đồng     
268 Khôi phục, nâng cấp đê biển Cù lao Dung từ Rạch Mù U - Vàm Hồ Lớn, Sóc Trăng 

 

  2000 - 2003  54.450 triệu đồng 
269 Kiểm kê hiện trạng đất ngập nước tỉnh Quảng Ninh bằng công nghệ viễn thám đa thời... 

Sử dụng tư liệu viễn thám đa thời gian kiểm kê, phân loại toàn bộ các đơn vị đất ngập nước trên lãnh thổ Quảng Ninh thể hiện dưới dạng cơ sở dữ liệu GIS tỉ lệ 1:25000.
Chuyển giao quy trình công nghệ  xây dựng cơ sở dữ liệu đất ngập nước trên cơ sở ứng dụng công nghệ viễn thám đa thời gian GIS cho địa phương.
Đề xuất định hướng sử dụng hợp lý bền vững các kiểu đất ngập nước chính của tỉnh Quảng Ninh trong bối cảnh thích ứng với các tác động của biến đổi khí hậu

Viện Địa lý  2011-2012  2.387 triệu đồng 
270 Kiểm soát ngập lụt, thoát nước và thu gom nước thải địa bàn thành phố Nha Trang 

 Thoát nước

Ban Vệ sinh môi trường thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa  2012-2014  428.000 triệu đồng 
271 Kiện toàn hệ thống quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Bình Dương 

 

  2008-2009  591,12 triệu đồng 
272 Lập, công bố, thực hiện Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học Thành phố Hà Nội 

Xây dựng Quy hoạch Bảo tồn đa dạng sinh học của thành phố Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 tương thích với Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch chung xây dựng TP Hà Nội, nhằm  thực hiện Luật đa dạng sinh học, bảo vệ các hệ sinh thái, các loài, nguồn gen phong phú và đặc sắc ,phục vụ sự nghiệp bảo vệ môi trường và phát triển bền vững .

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội  2011-2014  2.996,2 triệu đồng 
273 Lớp tập huấn \"Phổ biến kiến thức và tăng cường kỹ năng truyền thông về BĐKH trên... 

Nhằm nâng cao kiến thức và tăng cường kỹ năng truyền thông về BĐKH trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên cho các cán bộ quản lý thuộc sở ban ngành các cấp, các tổ chức chính trị xã hội.

Sở Tài nguyên và môi trường - Thái Nguyên  Ngày 9-10/5/2013  11.700 triệu đồng 
274 Nâng cao khả năng ứng phó thiên tai dựa vào cộng đồng thông qua hoạt động cải thiện an... 

 Nâng cao khả năng ứng phó thiên tai thông qua phát triển kinh tế bền vững, đặc biệt nhắm vào nông nghiệp và quản lý nguy cơ thiên tai dựa vào cộng đồng.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Long và Quỹ hợp tác phát triển New Zealand tài trợ  Tháng 9/2013 – 8/2017  9.927 triệu đồng 
275 Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng cho lực lượng kiểm lâm Thanh Hóa giai đoạn 

Nâng cao năng lực PCCC rừng; Chủ động đối phó với diễn biến lhucws tạp của thời tiết, giảm số vụ cháy, diện tích và tài nguyên rừng do cháy rừng

Chi cục Kiểm Lâm – Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa  2011 – 2015  54.814 triệu đồng 
276 Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng cho lực lượng kiểm lâm Thanh Hóa giai đoạn... 

Nâng cao năng lực về PCCC rừng

Chi cục Kiểm Lâm – Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa  2008 – 2010  18.861 triệu đồng 
277 Nâng cấp đê chống lũ Khe Làng của 2 xã Diền Môn, Điền Lộc, huyện Phong Điền 

 

Ban đầu tư và xây dựng nông nghiệp huyện Phong Điền - Thừa Thiên Huế  2009-2010  4.140 triệu đồng 
278 Nâng cấp đê Đông Lâm xã Quang Vinh 

 

Ban đầu tư và xây dựng huyện Quảng Điền - Thừa Thiên Huế    2.903 triệu đồng 
279 Nâng cấp đê Đông Tây sông Ô Lâu 

 

Ban đầu tư và xây dựng huyện Quảng Điền - Thừa Thiên Huế  2005-2009  92.900 triệu đồng 
280 Nâng cấp đê Nho Lâm - Nghĩa Lộ 

 

Ban đầu tư và xây dựng huyện Quảng Điền - Thừa Thiên Huế  2007-2008  9.716 triệu đồng 
281 Nâng cấp đê Tây Phá Đông 

 

Ban đầu tư và xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn Thừa Thiên Huế  2010-2012  34.516 triệu đồng 
282 Nâng cấp Đê, kè vùng cửa sông Hàn (đoạn Nam Tuyên Sơn, Hòa Hải) 

Xây dựng các đoạn kè BTCT trên hệ móng cọc ống tiền áp L=23m, kè cọc ván tiền áp BTCT SW940 L=24m có neo và kè đá đổ

Sở NN&PTNT - TP. Đà Nẵng  2009-2013  288712 triệu đồng 
283 Nâng cấp Đê, kè vùng cửa sông Hàn (đoạn qua khu phức hợp Thương mại Bình Hiên - Bình... 

Xây dựng các đoạn kè BTCT

Sở NN&PTNT - TP. Đà Nẵng  2012-2014  150924 triệu đồng 
284 Nâng cấp hệ thống đê sông Đại Giang 

 

Ban đầu tư và xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn Thừa Thiên Huế  2009-2013  39.960 triệu đồng 
285 Nâng cấp hệ thống đê và trồng rừng ngập mặn để ứng phó với BĐKH vùng đầm Thị... 

 - Củng cố, nâng cấp 24,60km đê và các công trình trên đê để tiêu úng, thoát lũ cho 30.542ha, ngăn mặn, giữ ngọt cho 9.097ha đất; bảo vệ đời sống 147.342 người dân sống ven đê của 6 xã phường: thị trấn Tuy Phước, xã Phước Hòa, Phước Sơn, Phước Thuận huyện Tuy Phước; phường Nhơn Bình và phường Nhơn Phú Tp Quy Nhơn.

- Mặt đê kết hợp đường giao thông và cứu hộ, cứu nạn trong mùa mưa lũ.  
Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Định  2012 - 2015  303.801 triệu đồng 
286 Nâng cấp hệ thống sông Kè Đông xã Cồn Thoi huyện Kim Sơn 

 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ninh Bình    163.745 triệu đồng 
287 Nâng cấp lộ (từ cầu Phật bà đến công ty Thùy Dung) 

 Ngăn triều cường dâng làm thiệt hại đến tài sản, nhà cửa, hoa màu của bà con nông dân

Phòng Kinh tế thành phố Bạc Liêu  2012-2013  1.348 triệu đồng 
288 Nâng cấp sửa chữa đập dâng An Trạch 

Sửa chữa đập An Trạch, đập Hà Thanh, Nhà quản lý và đường quản lý

Sở NN&PTNT - TP. Đà Nẵng  2012-2015  99975 triệu đồng 
289 Nâng cấp sửa chữa Hồ chứa nước Hòa Trung 

Hồ chứa nước, đập chính, tràn xả lũ, tràn sự cố, nhà quản lý, thiết bị

Sở NN&PTNT - TP. Đà Nẵng  2012-2015  89922 triệu đồng 
290 Nạo vét hói Hiền Lương, xã Phong Điền 

 

Ban đầu tư và xây dựng huyện Quảng Điền - Thừa Thiên Huế  2011-2012  7.276 triệu đồng 
291 Nạo vét sông Cầu Hai huyện Phú Lộc 

 

Ban đầu tư và xây dựng huyện Phú Lộc - Thừa Thiên Huế  2011 - 2013  19.789 triệu đồng 
292 Nạo vét sông Kẻ Vạn 

 

Ban đầu tư và xây dựng thành phố Huế - Thừa Thiên Huế  2011-2013  29.370 triệu đồng 
293 Nạo vét, kiên cố hóa hệ thống kênh tưới, tiêu cấp 2 khu vực hữu sông Vạc, huyện Kim Sơn 

 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ninh Bình    996.636 triệu đồng 
294 Nghiên cứu tuyển chọn giống lúa chịu mặn thích hợp cho vùng đất nhiễm mặn ven biển... 

Tuyển chọn được 2 - 3 giống lúa chịu mặn năng suất  cao hơn giống hiện tại 10 - 15%, chất lượng tốt, thích nghi với điều kiện sinh thái vùng đất nhiễm mặn tỉnh Thanh Hóa.
Xây dựng được bản hướng dẫn kỹ thuật canh tác lúa phù hợp điều kiện sinh thái vùng đất nhiễm mặn tỉnh Thanh Hóa.

Trung tâm thực nghiệm sinh học nông nghiệp công nghệ cao - Viện Di truyền nông nghiệp.  4 /2012 -4/2014  715,33 triệu đồng 
295 Nghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đối với tỉnh Khánh Hòa, các giải pháp... 

 Làm rõ tác động của biến đổi khí hậu đến các yếu tố: diện tích ngập, dân cư, công nghiệp, sử dụng đất…; đề xuất giải pháp ứng phó; Phục vụ nghiên cứu và đào tạo

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa  2011-2012  1.196 triệu đồng 
296 Nghiên cứu áp dụng các biện pháp kỹ thuật chống xâm thực công trình dân dụng công... 

 

Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên  1996-1998  40.000 triệu đồng 
297 Nghiên cứu diễn biến tài nguyên rứng bằng tư liệu viễn thám đa thời gian để định... 

Nghiên cứu hiện trạng và diễn biến tài nguyên rừng tỉnh Quảng Ninh bằng tư liệu viễn thám đa thời gian.
Xây dựng phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu GIS về diễn biến rừng trên cơ sở cập nhật các thông tin điều tra hoặc bằng tư liệu ảnh viễn thám mới.
Đề xuất định hướng quy hoạch nuôi trồng thủy sản và phát triển tài nguyên rừng tỉnh Quảng Ninh.

Viện Địa lý  2009-2010  3.430 triệu đồng 
298 Nghiên cứu đặc điểm khí hậu và phần vùng khí hậu tỉnh Phú Thọ phục vụ phát triển... 

 Làm cơ sở khoa học giúp cho các cấp, các ngành hoạch định chiến lược phát triển của mình một cách bền vững

Đài Khí tượng thủy văn khu vực Việt Bắc  2008-2002  370 triệu đồng. 
299 Nghiên cứu đánh giá hệ sinh thía và môi trường vùng hạ lưu sông Kiến Giang phục vụ... 

 

TT Khảo sát nghiên cứu tư vấn môi trường ( Sở Khoa học công nghệ và Môi trường Quảng Bình phối hợp thực hiện)  2000-2001  400 triệu đồng 
300 Nghiên cứu đánh giá tác động của thủy lợi Nam Măng Thít đến phát triển KTXH tỉnh Trà... 

 Đánh gía tác động của dự án thủy lợi Nam Măng Thít đến phát triển kinh tế xã hội và môi trường của tỉnh.
- Đề xuất các giải pháp nhằm khai thác, sử dụng hợp lý và hiệu quả tài nguyên nước để phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ môi trường tỉnh Trà Vinh

Trung tâm Nghiên cứu thủy nông và cấp nước -Viện Khoa học thủy lợi Miền Nam  12/2008-12/2010  599,728 triệu đồng 
301 Nghiên cứu đề xuất các giải pháp công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng các hồ... 

Đánh giá được tác động của điều kiện tự nhiên, xã hội tới hiệu quả sử dụng các hồ chứa nhỏ cho sản xuất nông nghiệp và dân sinh trên địa bàn huyện Cư Jút.
Đề xuất được một số giải pháp công nghệ phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng các hồ chứa nhỏ cho sản xuất nông nghiệp và dân sinh trên địa bàn.

Viện khoa học thủy lợi Miền Nam  9/2011-12/2012  461080 triệu đồng 
302 Nghiên cứu đề xuất các giải pháp khoa học - công nghệ để phòng chống sạt lở bờ,... 

 - Đánh giá được hiện trạng diễn biến đoạn hạ lưu sông Ba từ Gành Bà ra cửa biển Đà Rằng.

- Xác định nguyên nhân diễn biến lòng sông (xói lở, bồi lắng).

- Đề xuất được các giải pháp KHCN chỉnh trị nhằm ổn định lòng dẫn đảm bảo phát triển bền vững KT-XH và bảo vệ môi trường hạ lưu sông Ba

Viện Khoa học Thuỷ lợi miền Nam, Tp Hồ Chí Minh  3/2008-3/2010  599,875 triệu đồng 
303 Nghiên cứu đề xuất các giải pháp khoa học và công nghệ dự báo, phòng chống biển lấn... 

 Xác lập được cơ sở khoa học về nguyên nhân, các nhân tố chính gây nên biến động đường bờ biển tỉnh Trà Vinh và phụ cận.
- Dự báo được tốc độ sạt lở bờ biển, cửa sông tỉnh Trà Vinh và vùng phụ cận.
- Đề xuất được giải pháp chỉnh trị tổng thể để ổn định vùng cửa sông ven biển, phục vụ phòng chống thiên tai và phát triển bền vững cho vùng nghiên cứu.
- Đề xuất được các giải pháp kỹ thuật khả thi chống biển lấn, ổn định các khu dân cư dọc theo vùng biển, cửa sông phục vụ phát triển KTXH tỉnh Trà Vinh.

Sở Khoa học và Công nghệ Trà Vinh phối hợp với Viện kỹ thuật biển  24 tháng (06/2010 - 06/2012)  2.620 triệu đồng 
304 Nghiên cứu giải pháp và xây dựng mô hình thích ứng với nước biển dâng do BĐKH tại... 

 Đánh giá tác động BĐKH đến sạt lở bờ biển và đề xuất các giải pháp và mô hình thích ứng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre  2012-2014  742 triệu đồng 
305 Nghiên cứu hiện tượng bồi lắng, sạt lở bờ sông, xác định nguyên nhân, đề xuất các... 

 Điều tra đánh giá, xác định rõ nguyên nhân, quy luật bồi lắng, sạt lở bờ sông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
- Dự báo tốc độ bồi lắng sạc lở, xác định hành lang ổn định dọc các sông, kênh rạch tỉnh Vĩnh Long.
- Đề xuất giải pháp chống, khắc phục và phát triển bền vững.

Viện Khí tượng Thủy văn Hải văn và Môi trường  9/2012- 2/2014  990.146 triệu đồng 
306 Nghiên cứu hoàn thiện mô hình xử lý ô nhiễm từ khói lò than thiêu kết 

 Nghiên cứu quy trình công nghệ đốt than thiêu kết ít ô nhiễm môi trường và công nghệ xử lý khói thải phù hợp với tiêu chuẩn môi trường

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre  2011-2013  461 triệu đồng 
307 Nghiên cứu hoàn thiện và phát triển quy trình công nghệ sản xuất bếp đun cải tiến TK90... 

 Tiết kiệm năng lượng; thân thiện với Môi trường

Liên hiệp các hôi KH&KT tỉnh Phú Thọ  2013  2,525 triệu đồng 
308 Nghiên cứu lập dự án khả thi chống xói lở khu vực xã Hải Trạch tỉnh Quảng Bình 

 

Sở Khoa học công nghệ và Môi trường Quảng Bình  2012   
309 Nghiên cứu nguyên nhân và đề xuất giải pháp quản lý xung đột môi trường ở 4 huyện... 

 - Nhận dạng xung đột môi trường giữa những nhóm người nông dân với nhau (trường hợp vùng cao núi đá)
 - Tìm hiểu bản chất các xung đột xã hội về MT
 - Phân tích vai trong của các bên liên quan trong sự xung đột
 - Đề xuất được những giải pháp xử lý xung đột và bảo vệ môi trường

KHCN và MT- Hà Giang  2001   
310 Nghiên cứu phân vùng cảnh báo sát thực những không gian có nguy cơ trượt lở; đề xuất... 

Phân vùng nguy cơ trượt lở đất, dự báo nguy cơ trượt lở đất khi hồ chứa Sơn La vận hành và đề xuất giải pháp ứng phó và giảm thiểu trượt lở đất, ứng dụng phục vụ phát triển bền vững kinh tế xã hội thị xã Mường Lay tỉnh Điện Biên.

Sở Khoa học và Công nghệ- Tỉnh Điện Biên  2012-2013  2.300 triệu đồng 
311 Nghiên cứu thiết lập công thức luân canh và cơ cấu cây trồng hợp lý trên đất canh tác... 

 - Thiết lập được công thức luân canh, cơ cấu câ trồng hợp lý trên đất 1 vụ tại 4 xã của huyện Đồng Văn.
 - Tăng hệ số sử dụng đất từ 1,4 lên 2 lần

Trạm khuyến nông huyện Đồng Văn- Hà Giang  2005   
312 Nghiên cứu ứng dụng dữ liệu vệ tinh để xác định và đánh giá mối quan hệ... 

 - Xác định và đánh giá mối quan hệ biến đổi khí hậu, mực nước biển dâng với sạt lở đất giai đoạn 1980-2010 tại vùng ven biển tỉnh Ninh Bình từ dữ liệu vệ tinh.

- Dự báo mực nước biển dâng theo các kịch bản Biến đổi khí hậu của Việt Nam và đánh giá xu thế biến động của sạt lở đất vùng ven biển tỉnh Ninh Bình đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

- Đề xuất các giải pháp ứng phó với nước biển dâng nhằm đảm bảo phát triển bền vững kinh tế xã hội vùng ven biển tỉnh Ninh Bình.

Viện Địa lý  2011-2012  960 triệu đồng 
313 Nghiên cứu và xây dựng mô hình phát triển kinh tế tổng hợp nhằm hạn chế tác động... 

 1- Xây dựng 20 mô hình nông lâm kết hợp, góp phần cải thiện kinh tế và điều kiện môi trường sống của người dân
 2- Xác định một số giải pháp kỹ thuật quy mô nhỏ, dễ áp dụng hạn chế chất ô nhiễm trong môi trường đất canh tác và nước sinh hoạt tại địa phương

Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang  Sở TN&MT- Hà Giang  1.535 triệu đồng 
314 Nghiên cứu và xây dựng mô hình phát triển kinh tế tổng hợp nhằm hạn chế tác động... 

 1- Xây dựng 20 mô hình nông lâm kết hợp, góp phần cải thiện kinh tế và điều kiện môi trường sống của người dân
 2- Xác định một số giải pháp kỹ thuật quy mô nhỏ, dễ áp dụng hạn chế chất ô nhiễm trong môi trường đất canh tác và nước sinh hoạt tại địa phương

Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang  Sở TN&MT- Hà Giang  1.535 triệu đồng 
315 Nghiên cứu và xây dựng mô hình phát triển kinh tế tổng hợp nhằm hạn chế tác động... 

 1- Xây dựng 20 mô hình nông lâm kết hợp, góp phần cải thiện kinh tế và điều kiện môi trường sống của người dân
 2- Xác định một số giải pháp kỹ thuật quy mô nhỏ, dễ áp dụng hạn chế chất ô nhiễm trong môi trường đất canh tác và nước sinh hoạt tại địa phương

Viện KHKT Nông Lâm nghiệp miền núi phía Bắc  2007   
316 Nghiên cứu và xây dựng mô hình phát triển kinh tế tổng hợp nhằm hạn chế tác động... 

 1- Xây dựng 20 mô hình nông lâm kết hợp, góp phần cải thiện kinh tế và điều kiện môi trường sống của người dân
 2- Xác định một số giải pháp kỹ thuật quy mô nhỏ, dễ áp dụng hạn chế chất ô nhiễm trong môi trường đất canh tác và nước sinh hoạt tại địa phương

Viện KHKT Nông Lâm nghiệp miền núi phía Bắc  2007   
317 Nghiên cứu và xây dựng thử nghiệm (Prototype) giải pháp hệ thống mạng quan trắc tự... 

 Nghiên cứu và chế tạo thử nghiệm bộ thiết bị quan trắc tự động phục vụ quan trắc môi trường nước ngập mặn phục vụ cho một phần nhu cầu ứng phó BĐKH.
- Thiết lập khung hệ thống thông tin quan trắc môi trường trên cơ sở kết nối trực tiếp, trao đổi thông tin với các thiết bị quan trắc được chế tạo và tương thích chuẩn mở OGC nhằm tích hợp nhiều nguồn thông tin từ các hệ thống khác nhau, đặc biệt hệ thống thông tin địa lý và viễn thám

Sở Tài nguyên và Môi trường Trà Vinh  4/2011- 3/2012  736,410 triệu đồng 
318 Nghiên cứu xác định luận cứ khoa học và đề xuất giải pháp thoát lũ nhanh khu vực xã... 

 

Sở Khoa học công nghệ và Môi trường Quảng Bình  2000-2001  79,3 triệu đồng 
319 Nghiên cứu xây dựng bộ dữ liệu đặc điểm khí hậu tỉnh Hà Giang 

 - Thiết lập bộ tài liệu đặc điểm khí hậu tỉnh Hà Giang nhằm cung cấp các thông tin cần thiết và luận cứ khoa học cho việc quy hoạch, quy hoạch chi tiết trong các dự án phát triển kinh tế - xã hội, cho phòng chống giảm nhẹ thiên tai , tính toán thiết kế các công trình, khai thác có hiệu quả nguồn tài nguyên khí hậu và công tác nghiên cứu khoa học trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

  2007   
320 Nghiên cứu xây dựng bộ dữ liệu đặc điểm khí hậu tỉnh Hà Giang 

 - Thiết lập bộ tài liệu đặc điểm khí hậu tỉnh Hà Giang nhằm cung cấp các thông tin cần thiết và luận cứ khoa học cho việc quy hoạch, quy hoạch chi tiết trong các dự án phát triển kinh tế - xã hội, cho phòng chống giảm nhẹ thiên tai , tính toán thiết kế các công trình, khai thác có hiệu quả nguồn tài nguyên khí hậu và công tác nghiên cứu khoa học trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

2007     
321 Nghiên cứu xây dựng mạng thông tin và cơ sở dữ liệu phục vụ cho công tác phòng chống... 

 

Sở Khoa học công nghệ và Môi trường tỉnh Phú Yên  2000-2002  240.300 triệu đồng 
322 Nghiên cứu xây dựng mô hình hệ thống tự động giám sát và cảnh báo thiên tai tại... 

Nghiên cứu xây dựng tiêu chí và phân vùng bổ sung các khu vực có nguy cơ xảy ra thiên ra trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh và đề xuất các giải pháp phòng ngừa.
Xây dựng mô hình hệ thống giám sát và cảnh báo mưa lớn, gió mạnh và triển khai thử nghiệm tại khu vực có nguy cơ cao xảy ra thiên tai tại tỉnh Quảng Ninh.
Nâng cao năng lực cảnh báo thiên tai tại tỉnh Quảng Ninh.

Viện Khoa học khí tượng Thủy Văn và Môi trường  2009-2010  1.867 triệu đồng 
323 Nghiên cứu xói mòn đất bề mặt trên địa bàn tỉnh Đắk Nông và đề xuất biện pháp... 

Thực trạng và hiện tượng xói mòn bề mặt tại các lưu vực sông và ảnh hưởng của nó đối với chất lượng đất canh tác trên một số loại hình canh tác đặc trưng tại Đắk nông. Đề xuất khuyến cáo và khẳng định các giải pháp, công nghệ hạn chế xói mòn bề mặt và suy giảm chất lượng đất. Từ đó tạo hệ thống cơ sở dữ liệu và bản đồ, giúp quản lý, chỉ đạo nhanh, cập nhật hữu hiệu tài nguyên đất, góp phần phát triển bền vững kinh tế- xã hội địa phương.

Viện Khoa học Công nghệ và Quản lý môi trường (IESEM) \"tỉnh Đắk Nông\"  6/2010-6/2012  563690 triệu đồng 
324 Nghiên cứu, dự báo, đề xuất giapr pháp phòng chống hiện tượng xói lở, dồi lấp vùng... 

 

Viện Địa lý, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam ( Sở Khoa học công nghệ và Môi trường Quảng Bình phối hợp thực hiện)  2009-2011  596 triệu đồng 
325 Nghiên cứu, điều tra thực trạng diễn biến xâm nhập mặn và định hướng các giải pah1p... 

 Đánh giá thực trạng xâm nhập mặn, cung cấp cơ sở cho việc sử dụng tài nguyên nước mặt phục vụ cho quy hoạch phát triển kinh tế

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre  2001-2003  488 triệu đồng 
326 Ngiên cứu, khoanh vùng dự báo nứt, sụt đất ở huyện Thanh Ba; Đề xuát các giải pháp... 

 Xác định nguyên nhân, khoanh vùng sụt lún đất khu vực trung tâm huyện Thanh Ba

Viện địa chất, viện khoa học và công nghệ Việt Nam  2008-2001  552 triệu đồng 
327 Nguồn ứng trước SCNC cụm hồ Lạng Sơn 

 

Tỉnh Lai Châu  2011  23.680 triệu đồng 
328 Nhận thức tiềm năng của rừng ngập mặn và các loài thực vật ven biển khác đối với... 

 Nâng cao năng lực ứng phó BĐKH và thiên tai của cộng đồng sống phụ thuộc vào rừng ngập mặn

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre  2012-2015  118 triệu đồng 
329 Nhiệm vu : trồng cây xanh 

 Điều hòa khí hậu

Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang    397 triệu đồng 
330 Nhóm dự án các công trình kè bờ, vở sông( bao gồm cả vùng Chậm lũ Tam Thanh) 

 Phòng chống sạt lở bờ, vỡ sông

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phú Thọ  2008-2013  1,153,953 triệu đồng 
331 Nhóm dự án các công trình khắc phục hậu quả và phòng tránh lũ quét 

 Tu bổ, gia cố các loại đê, đường giao thông sơ tán dân; xây dựng hạ tầng khu tái định cư vùng lũ quét

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phú Thọ  2008-2013  962,131 triệu đồng 
332 Nhóm dự án tu bổ, gia cố đê kết hợp giao thông (bao gồm cả vùng Chậm lũ Tam Thanh) 

 Đảm bảo phòng chống lũ lụt, đảm bảo giao thông của các công trình đê điều

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phú Thọ  2008-2013  5,623,146 triệu đồng 
333 Phát triển lối sống thân thiện với môi trường, giảm phát thải khí nhà kính 

Xây dựng lối sống thân thiện với môi trường, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải khí nhà kính trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Sở Công thương tỉnh Bình Thuận  2013-2014  1.000 triệu đồng 
334 Phòng chống lũ lụt chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu sông Cà Ty, đoạn chảy... 

Giữ mặt sông thông thoáng, đáy sông luôn ngập nước và không tồn đọng rác thải kể cả khi triều thấp.
- Tạo ra quỹ đất dọc bờ sông để tạo cảnh quan môi trường ven sông và phát triển các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao và du lịch.
- Phòng chống xói lở bờ sông và giảm bồi lấp dòng sông.
- Bảo đảm điều kiện thoát lũ và nước thải.
- Thỏa mãn điều kiện giao thông thủy hiện nay và trong tương lai.
- Chống xâm thực bờ biển, bảo vệ khu dân cư và đất sản xuất của nhân dân

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bình Thuận    331.967 Triệu đồng 
335 Phòng ngừa thảm họa dựa vào cộng đồng tại 5 xã: Phước Thuận, Phước Hải của huyện... 

 Nâng cao nhận thức và tăng cường năng lực cho 5 xã trong việc thích ứng, phòng ngừa thảm họa thiên tai

  2007-2008  1.280 triệu đồng 
336 Phục hồi và giảm thiểu rủi ro thiên tai sau bão Ketsana tại Quảng Bình, VN 

 

Tổ chức phát triển Hà Lam Việt Nam (SNV Việt Nam)  2012-2014  21.120 triệu đồng 
337 Phương án thí điểm giao rừng, thuê rừng gắn liền với giao đất, thuê đất lâm nghiệp... 

Giao rừng cho tổ chức, cá nhân, hộ gia đình tại 3 xã huyện Thường Xuân

Chi cục Kiểm Lâm – Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa  2013 – 2015  4.872 triệu đồng 
338 Quản lý, quy hoạch và phát triển rừng phòng hộ và rừng đặc dụng trong trung và dài hạn 

 Phục vụ quản lý rừng bền vững

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phú Thọ  2012  1,156 triệu đồng 
339 Quy hoạch Bảo tồn và phát triển bền vững rừng đặc dụng Khu DTLSVH đền Bà Triệu đến... 

Quy hoạch, phát triển rừng đặc dụng Khu DTLSVH đền Bà Triệu

Chi cục Kiểm Lâm – Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa  2013  824 triệu đồng 
340 Quy hoạch Bảo tồn và phát triển bền vững rừng đặc dụng tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020 

Quy hoạch phát triển bền vững rừng đặc dụng toàn tỉnh Thanh hóa

Chi cục Kiểm Lâm – Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa  2012 , 2013  1.856 triệu đồng 
341 Quy hoạch chung điều chỉnh xây dựng thành phố Đồng Hới và vùng phụ cận đến năm 2025,... 

 

Trường ĐH Khoa học Huế ( Sở Khoa học công nghệ và Môi trường Quảng Bình phối hợp thực hiện)   2011-2013  425 triệu đồng 
342 Rà soát và xây dựng kế hoạch loại bỏ những công nghệ kém hiệu quả, không thân thiện... 

Kiểm kê những loại hình công nghệ kém hiệu quả tác động tiêu cực tới môi trường trong ngành, lĩnh vực

Sở Công thương tỉnh Bình Thuận  2013-2014  1.000 triệu đồng 
343 Sản xuất sạch hơn trong công nghiệp 

 Giúp các DN sản xuất công nghiệp hợp lý hóa dây chuyền sản xuất, nâng cao năng suất lao động và bảo vệ môi trường

Sở Công thương Ninh Bình  2011   45 triệu đồng 
344 SCNC bảo đảm an toàn hồ chứa Pác Làng 

 

Tỉnh Lai Châu  2010  2.285 triệu đồng 
345 SCNC bảo đảm an toàn hồ chứa Tam Hoa 

 

Tỉnh Lai Châu  2010  310 triệu đồng 
346 SCNC cụm công trình TL Thất Khê 

 

Tỉnh Lai Châu  2010  574 triệu đồng 
347 SCNC cụm công trình TL Trấn Yên 

 

Tỉnh Lai Châu  2010  609 triệu đồng 
348 SCNC cụm hồ Lạng Sơn (Vũ Lăng, Vài Cà, Chiến Thắng, Thâm Luông, Phai Danh); thu hổi ứng... 

 

Tỉnh Lai Châu  2012  36.000 triệu đồng 
349 SCNC đảm bảo an toàn hồ chứa Chiến Thắng 

 

Tỉnh Lai Châu  2009  5.188 triệu đồng 
350 SCNC đảm bảo an toàn hồ chứa Kai Hiền 

 

Tỉnh Lai Châu  2009  3.536 triệu đồng 
351 SCNC đảm bảo an toàn hồ chứa Kai Hiền 

 

Tỉnh Lai Châu  2010  4.625 triệu đồng 
352 SCNC đảm bảo an toàn hồ chứa Pác Làng 

 

Tỉnh Lai Châu  2009  3.743 triệu đồng 
353 SCNC Đảm bảo an toàn hồ chứa Phai Danh 

 

tỉnh Lai Châu  2009  3.372 triệu đồng 
354 SCNC đảm bảo an toàn hồ chứa Phai Danh 

 

Tỉnh Lai Châu  2010  3.372 triệu đồng 
355 SCNC đảm bảo an toàn hồ chứa Tam Hoa 

 

Tỉnh Lai Châu  2010  9.495 triệu đồng 
356 SCNC đảm bảo an toàn hồ chứa Thâm Luông 

 

tỉnh Lai Châu  2009  4.994 triệu đồng 
357 SCNC đảm bảo an toàn hồ chứa Thâm Luông 

 

Tỉnh Lai Châu  2010  5.794 triệu đồng 
358 SCNC đảm bảo an toàn hồ chứa Vài Cà 

 

Tỉnh Lai Châu  2009   3.952 triệu đồng 
359 SCNC đảm bảo an toàn hồ chứa Vài Cà 

 

Tỉnh Lai Châu  2010  3.952 triệu đồng 
360 SCNC đảm bảo an toàn hồ chứa Vũ Lăng 

 

Tỉnh Lai Châu  2010  14.356 triệu đồng 
361 SCNC hệ thống trạm bơm Hữu Lũng 

 

Tỉnh Lai Châu  2010  1.736 triệu đồng 
362 Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả  

 Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Sở Công thương Ninh Bình  2012  200 triệu đồng 
363 Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 

 Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 

Sở Công thương Ninh Bình  2013  130 triệu đồng 
364 Sửa chữa đập Vực Đá xã Tiên An; sửa chữa đập Mương Cao xã Tiên Hà; sửa chữa đập... 

 Sửa chữa, kiên cố hóa các hồ, đập đảm bảo an toàn trong mùa mưa, lũ

Ban quản lý tái thiết sau thiên tai huyện tại Quảng Nam  2012  5.000 triệu đồng 
365 Sửa chữa kè Hiệp Hòa 

Chống sói mòn

Phòng Nông nghiệp và PT NT Vĩnh Bảo- Hải Phòng  2012  423 triệu đồng 
366 Sửa chữa lớn bờ kè Khu du lịch Nhà Mát 

 Khắc phục sạt lở bờ kè Khu du lịch Nhà Mát, giúp phòng chống thiên tai, bảo vệ khu dân cư phía trong đê, các cơ sở kinh tế hạ tầng phía Đông phường Nhà Mát, tạo cảnh quan thẩm mỹ phục vụ khai thác du lịch sinh thái vùng biển của tỉnh Bạc Liêu

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu  2008-2010  14.738 triệu đồng 
367 Sửa chữa, nâng cấp đập Ngã Hai xã Tiên Cảnh 

 Sửa chữa, nâng cấp đập Ngã Hai xã Tiên Cảnh

Ban quản lý tái thiết sau thiên tai huyện tại Quảng Nam  2013  2.680 triệu đồng 
368 Sửa chữa, nâng cấp đập Xả Hai, xã Tiên Cảnh 

 Sửa chữa, nâng cấp đập Xả Hai, xã Tiên Cảnh 

Ban quản lý tái thiết sau thiên tai huyện tại Quảng Nam  2013  1.060 triệu đồng 
369 Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Đồng Nghệ 

Đầu tư, sửa chữa nâng cấp công trình

Sở NN&PTNT - TP. Đà Nẵng  2009-2012  28593.1triệu đồng 
370 Tăng cường năng lực quốc gia ứng phó với BĐKH ở Việt Nam nhằm giảm nhẹ tác động và... 

1. Tăng cường năng lực thể chế, cải thiện chính sách ứng phó  với biến đổi khí hậu, nâng cao nhận thức, đào tạo nguồn nhân lực về BĐKH, hỗ trợ thực hiện CTMTQG ở trung ương và địa phương;
2. Nâng cao kiến thức và năng lực nghiên cứu, cung cấp thông tin, đánh giá tác động;
3. Xây dựng cơ sở hỗ trợ kỹ thuật cho việc thực hiện CTMTQG, Chiến lược quốc gia và Kế hoạch Hành động về BĐKH

  2010 - 2012   
371 Tăng cường năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu cho cộng đồng làm nông nghiệp... 

 Nâng cao khả năng nhận thức cộng đồng.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Vĩnh Long, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam và tổ chức Sida tài trợ  2011-2013  1.000 triệu đồng 
372 Tập huấn cho Hội viên Hội Nông dân các cấp về BĐKH và BVMT 

 

Hội Nông dân tỉnh Quảng Bình  2007  100 triệu đồng 
373 Tập huấn cho phóng viên các cơ quan báo chí về biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai 

 Nâng cao kỹ năng tuyên truyền cho phóng viên về biến đổi khí hậu

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa  2013  34 triệu đồng 
374 Tập huấn và triển khai hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu 

Tổ chức hội nghị chuyên đề và chia sẻ thông tin về các biện pháp ứng phó với biến đổi khí hậu trong quản lý nguồn tài nguyên và phát triển nông nghiệp bền vững, nhằm đảm bảo người dân sống ở vùng nông thôn có kiến thức cần thiết để lập kế hoạch ứng phó với tác động của biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng trong tương lai

Văn phòng công tác biến đổi khí hậu -tỉnh Cần Thơ  6/2013 đến 2/2014  2165.28 triệu đồng 
375 Tên đề tài: Nghiên cứu đề xuất các giải pháp thích ứng, biện pháp ứng phó nhằm... 

Xác định được những biểu hiện của các tai biến thiên nhiên liên quan đến biến đổi khí hậu ở Thanh Hóa giai đoạn 1980 - 2010 và dự báo xu hướng gia tăng của chúng đến năm 2030.
Xây dựng được hệ thống các giải pháp thích ứng, biện pháp ứng phó nhằm giảm thiểu tác hại của các tai biến thiên nhiên liên quan đến biến đổi khí hậu ở Thanh Hóa đến năm 2030.

Đoàn Quy hoạch khảo sát và thiết kế nông lâm nghiệp Thanh Hóa.  1/2013 -10/2014.  1.069,94 triệu đồng 
376 Thành lập Trung tâm Phòng ngừa ứng phó thảm họa Hội CTĐ 

 Đào tạo các kỹ năng  thích ứng với biến đổi khí hậu và thiên tai thảm họa 

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Nam  Từ tháng 12/2012  Chưa có KP 
377 Thay mới van các cống (Bảy Hòa, Mười Biếng, Kênh Màu) 

 Ngăn triều cường dâng làm thiệt hại đến tài sản, nhà cửa, hoa màu của bà con nông dân

Phòng Kinh tế thành phố Bạc Liêu  2012-2013  200 triệu đồng 
378 Thích ứng với BĐKH dựa vào hệ sinh thái tại Bến Tre 

 Tăng cường khả năng chống chịu các tác động của Biến đổi khí hậu ở tỉnh Bến Tre thông qua các giải pháp thích ứng dựa vào hệ sinh thái tự nhiên.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre    3.867 triệu đồng 
379 Thúc đẩy việc sử dụng trang thiết bị tiết kiệm năng lượng thông qua việc hỗ trợ... 

Phổ biến trang thiết bị có hiệu suất cao, giúp các doanh nghiệp công nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn Thành phố thường xuyên được tiếp cận thông tin về công nghệ và các giải pháp tiết kiệm năng lượng tiên tiến điển hình.
- Tạo sự quan tâm thực sự của lãnh đạo các doanh nghiệp công nghiệp về sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả nhằm loại bỏ các trang thiết bị có hiệu suất thấp, giảm mức chi phí năng lượng. Nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý, công nhân vận hành để thực hiện Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
- Giảm phát thải khí nhà kính tác động đến môi trường.
 

Sở Công thương Hà Nội  2013   335 triệu đồng 
380 Thúc đẩy việc sử dụng trang thiết bị tiết kiệm năng lượng, nâng cao hiệu quả sử... 

 Phổ biến trang thiết bị có hiệu suất cao, Giúp các doanh nghiệp công nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn thành phố thường xuyên được tiếp cận thông tin về công nghệ và các giải pháp tiết kiệm năng lượng tiên tiến điển hình.
- Tạo sự quan tâm Thực sự của lãnh đạo các doanh nghiệp công nghiệp về sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả nhằm loại bỏ các trang thiết bị có hiệu suất thấp, Giảm mức chi phí năng lượng. Nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý, công nhân vận hành để Thực hiện Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
- Giảm phát thải khí nhà kính tác động đến môi trường.

Sở Công thương Hà Nội  2013  400 triệu đồng 
381 Thực hiện mô hình chăn nuôi đệm lót sinh học tại Thanh Hóa 

Áp dụng thành công công nghệ “đệm lót sinh học” trong sản xuất chăn nuôi tại Thanh Hóa nhằm giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường, giảm chi phí đầu vào, nâng cao hiệu quả cho người chăn nuôi, góp phần chăn nuôi an toàn, hiệu quả và bền vững.

Hội làm vườn và trang trại Thanh Hóa  6/2013-12/2014  2.864,4 triệu đồng 
382 Tiểu dự án \"Thành lập văn phòng Ban chỉ đạo ứng phó với BĐKH và nước biển dâng... 

Thiết lập và thực hiện một cơ chế bền vững và hiệu quả cho công tác lập kế hoạch, ra quyết định và thực thi chính sách của thành phố nhằm tăng cường khả năng chống chịu và thích ứng với BĐKH, phù hợp Chương trình NTP Ứng phó với BĐKH.

Văn phòng BĐKH- TP. Đà Nẵng  2010-2013  4.830.821 triệu đồng 
383 Tiểu dự án Kè chống sạt lở khu vực cửa biển Nhà Mát thành phố Bạc Liêu (giai đoạn 1) 

 Chống sạt lở và giữ ổn định bờ Đông Kênh 30/04, bảo vệ các công trình hiện hữu, khu du lịch Nhà Mát và các cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội, thích ứng với nguy cơ nước biển dâng do BĐKH toàn cầu, kết hợp làm đê ngăn triều cường cho Khu du lịch Nhà Mát

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu  2011-2013  65.462 triệu đồng 
384 Tiêu dự án thí điểm \"đê mềm\" để gây bồi tạo bãi khôi phục rừng phòng hộ ven... 

 Giảm sói  mòn bờ biển, phát triển rừng phòng hộ ven biển, bảo vệ tuyến đê biển

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu  2012-2013  5.400 triệu đồng 
385 Tiểu dự án thủy lợi Tây Nam Hương Trà 

 

Ban đầu tư và xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn - Thừa Thiên Huế  2006-2013  339.696 triệu đồng 
386 Tiểu dự án xây dựng đê biển từ kênh Huyện Kệ đến Nhà Mồ và đập trụ đỡ (cống... 

 Xây dựng tuyến đê nhằm thích ứng với nước biển dâng và BĐKH toàn cầu

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu  2012-2016  135.343 triệu đồng 
387 Tính toán điều tra và xây dựng bản đồ ng1ập lụt nội thị TX Tuy hoà 

 

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Trung Bộ  1995-1996  20.800 triệu đồng 
388 Triển khai lắp đặt thí điểm thiết bị đun nước nóng bằng năng lượng mặt trời góp... 

Mở rộng phạm vi sử dụng thiết bị đun nước nóng bằng năng lượng mặt trời (NLMT) trong cả nước nhằm:
+ Giảm một lượng đáng kể lượng điện năng tiêu dùng cho đun nước nóng phục vụ sinh hoạt.
+ Giảm phát thải khí nhà kính.
- Xây dựng các giải pháp hỗ trợ cho các hộ gia đình sử dụng bình nước nóng năng lượng mặt trời.
- Tăng cường công tác truyền thông nhằm phổ biến rộng rãi thiết bị đun nước nóng năng lượng mặt trời đến tay người dân.

Sở Công thương Hà Nội  2008  400 triệu đồng 
389 Truyền thông nâng cao nhận thức và năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu cho cán... 

Tuyên cường truyền thông, giáo dục và nâng cao năng lực cho người dân về tác hại của biến đổi khí hậu

Sở Tài nguyên và Môi trường- Hà Nam  2013-2015  2.987,195 triệu đồng 
390 Tuyển chọn giống lúa chịu mặn thích nghi vùng canh tác lúa chịu ảnh hưởng mặn ven biểm... 

 Tuyển chọn các giống lúa phù hợp với điều kiện sản xuất trong vùng canh tác lúa bị ảnh hưởng mặn do xam nhập mặn

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre  2010-2013  374 triệu đồng 
391 Tuyên truyền về tác hại và biện pháp ứng phó với biến đổi khí hậu 

 Tuyên truyền về tác hại và biện pháp ứng phó với biến đổi khí hậu

Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang  Từ 2011 - 2013  21,75 triệu đồng 
392 Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về môi trường; Tập huấn chuyên môn nghiệp... 

 Nâng cao nhận thức của người dân trong việc bảo vệ môi trường. Từng bước giữ sạch chất lượng môi trường ngày một trong sạch hơn. Tăng cường chức năng quản lý bảo vệ môi trường ở từng địa phương.

Phòng Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên  2009-2013  200 triệu đồng 
393 Ứng dụng công nghệ GIS để nghiên cứu đánh giá tác động của BĐKH lên nguồn nước và... 

 Ứng dụng công nghệ GIS để đánh giá tác động của BĐKH, bao gồm nước biển dâng và biến động nguồn nước thượng nguồn lên nguồn nước tỉnh Trà Vinh theo các kịch bản BĐKH xác định (thấp, trung bình, cao).
- Xem xét ảnh hưởng của các tác động nói trên đến sản xuất lúa của tỉnh Trà Vinh.

Trung tâm nghiên cứu chỉnh trị sông và phòng chống thiên tai – Viện khoa học thủy lợi miền Nam  4/2012-03/2013  652,848 triệu đồng 
394 Ứng dụng công nghệ mới xây dựng hệ thống cấp nước, xử lý nước thải Bệnh viện... 

Xây dựng mô hình đồng bộ quản lý chất thải y tế cho bệnh viện Đa khoa Lang Chánh và Bệnh viện đa khoa Như Thanh bằng các công nghệ có hiệu quả xử lý môi trường cao, chi phí thấp để giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường trong bệnh viện, ngăn ngừa sự phát tán ô nhiễm ra khu vực xung quanh, hỗ trợ ngành y tế Thanh Hóa thực hiện quản lý chất thải bệnh viện có hiệu quả

Trung tâm thông tin ứng dụng khoa học công nghệ tỉnh Thanh Hóa  4/2012-4/2014  4.500 triệu đồng 
395 Ứng dụng công nghệ sản xuất lò gạch đứng liên hoàn 

 Góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, đảm bảo chất lượng sản phảm và hiệu quả sản xuất

Công an tỉnh Phú Thọ  2001-2002  75 triệu đồng 
396 Ứng dụng công nghệ thích hợp nhằm khống chế ô nhiễm mùi hôi tại một số nhà máy... 

 Giảm nhẹ phát thải khí nhà kính

Trung tâm Công nghệ môi trường - ENTEC  01 năm (6/2000-6/2001)  250 triệu đồng 
397 Ứng dụng công nghệ viễn thám và hệ thông tin địa lý (GIS) xây dựng bản đồ phân vùng... 

 

Viện địa lý, Viện Khoa học và công nghệ Việt Nam  2012-2014  3.200 triệu đồng 
398 Ứng dụng KH&CN khai thác hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên, sử dụng nguồn năng lượng... 

Xác định được các vùng nhạy cảm môi trường với sự cố tràn dầu;
Xác định được nguồn điểm gây sự cố tràn dầu, vùng có nguy cơ gây sự cố tràn dầu;
Đánh giá đúng hiện trạng cơ sở hạ tầng và trang thiết bị ứng phó sự cố tràn dầu ở Thanh Hóa;
Lập bản đồ phân vùng nhạy cảm môi trường với sự cố tràn dầu tỉnh Thanh Hóa, tỷ lệ 1/100.000.
Lập bản đồ phân vùng nguy cơ tràn dầu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa tỷ lệ 1/100.000;
Đề xuất các giải phap phòng ngừa và phương án ứng phó sự cố tràn dầu tỉnh Thanh Hóa.

Chi cục Biển và hải đảo Thanh Hóa  7/2012-10/2013  726,02 triệu đồng 
399 Ứng dụng kỹ thuật chọn tạo giống chịu mặn cho các vùng lúa bị nhiễm mặn do nước... 

 

Chi cục Bảo vệ Thực vật Phú Yên  2013-2015  428,18 428,18 
400 Ứng dụng TBKT xây dựng mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, có giá trị kinh tế cao... 

 - Xây dựng được các mô  hình chuyển đổi cơ cấu cây trông tại 3 xã: Mèo Vạc, Niêm Sơn, Tát Ngà nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế lên từ 1,5-3 lần trên đơn vị diện tích

UBND Mèo Vạc- Hà Giang  2003   
401 Ứng dụng TBKT xây dựng mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Vật nuôi tại xã Đạo... 

 - Xây dựng mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi tại làng Cúng và Làng Nùng, xã Đạo Đức nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế lên 1,5 - 2 lần trên một đơn vị diện tích góp phần tạo sản phẩm hàng hóa.
 - Tạo sự chuyển biến mới trong nhận thức cho nhân dân về tác dụng của việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa.
 - Đào tạo tập huấn kỹ thuật cho cán bộ xã và nhân dân dự kiến 90-100 lượt người.

Trung tâm TTCGCN mới- Hà Giang  2002   
402 Ứng phó biến đổi khí hậu thông qua phát triển bền vững 

Đây là một chiến lược nhằm đưa phát triển bền vững vào thực tiễn một cách cụ thể và đồng thời là một biện pháp hiệu quả để thích nghi với BĐKH

Phối hợp với Trường Đại học Cần Thơ -tỉnh Cần Thơ  giai đoạn 2/năm 2013-2014   
403 Vận động tổ chức Cứu trợ trẻ em (SC) tài trợ các thiết bị phòng chống lụt bão và... 

Khắc phục hậu quả cơn bão số 8- Sơn Tinh; giúp nhân dân huyện đảo ổn định cuộc sống và học tập cho các em.

Sở Ngoại vụ- Hải Phòng  2012  100 triệu đồng 
404 Xác định phương pháp dự báo sạt lở và lập hành lang ổn định bờ sông phục vụ phát...  Xác định hành lang ổn định cho các khu vực bờ sông sạt lở trọng điểm  Các giải pháp kỹ thuật khả thi phòng chống sạt lở các khu vực trọng điểm Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre  2004-2007  184 triệu đồng 
405 Xác lập khu bảo tồn loài hật trần quý, hiếm Nam Động, huyện Quan Hóa 

Bảo tồn và phất triển bền vững hệ sinh thái 6 loài hạt trần quý hiếm

Chi cục Kiểm Lâm – Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa  2012, 2013  1.473 triệu đồng 
406 Xây dựng bản đồ nguy cơ và các giải pháp khả thi mang tính ngăn ngừa, hạn chế tác hại... 

 Ngăn ngừa, hạn chế tác hại của lũ quét, lũ ống

Trung tâm sinh thái, Môi trường và Tài nguyên CEER  03 năm (6/2006-10/2009)  450 triệu đồng 
407 Xây dựng bản đồ nguy cơ, phân vùng lũ quét, lũ ống, ngập lụt, hạn hán và đề xuất... 

Xây dựng các loại bản đồ hiện trạng, bản đồ phân vùng nguy cơ các loại tai biến tự nhiên: lũ quét, lũ ống, ngập lụt, hạn hán và đề xuất các biện pháp giảm thiểu, phòng tránh thiệt hại phục vụ quy hoạch phát triển bền vững kinh tế- xã hội tỉnh Đắk Nông.

Trường Đại học Khoa học Huế (tỉnh Đắk Nông.)  12/2008-12/2010  477015 triệu đồng 
408 Xây dựng bản đồ phân vùng nguy cơ ngập lụt tại tỉnh Ninh Bình và đề xuất các giải... 

 - Xây dựng bản đồ phân vùng nguy cơ ngập lụt tại tỉnh Ninh Bình trong điều kiện biến đổi khí hậu ( tỷ lệ 1/50.000).

- Đề xuất các giải pháp phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại do ngập lụt gây ra trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam  2013-2014  500 triệu đồng 
409 Xây dựng các công trình kè chống sạt lở bờ sông Gianh huyện Tuyên Hóa 

 

Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Tuyên Hóa  1998-2013  13.846 triệu đồng 
410 Xây dựng các đập dâng, hệ thống tự chảy, kênh mương thủy lợi tưới tiêu cho nông... 

 Phục vụ nghành trồng trọt và chăn nuôi

Phát triển kinh tế nông nghiệp

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Yên  2013   
411 Xây dựng chiến lược bảo vệ môi trường và phát triển bền vững tỉnh Quảng Bình đến... 

 

Sở Khoa học công nghệ và Môi trường Quảng Bình  1995-1998  300 triệu đồng 
412 Xây dựng giải pháp giảm nghèo cho ngư dân chịu ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu 

Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đối với đời sống ngư dân.
- Đưa ra các giải pháp giảm nghèo phù hợp  cho ngư dân chịu ảnh hưởng

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bình Thuận  2012-2013  1.000 triệu đồng 
413 Xây dựng hệ thống thoát nước mặt khu vực Tây Nam, thị xã Tam Điệp 

 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ninh Bình    77.210 triệu đồng 
414 Xây dựng Kè bảo vệ bờ biển và khu dân cư phường Phước Lộc - xã Tân Phước, LaGi 

Chống xâm thực bờ biển, bảo vệ khu dân cư và đất sản xuất của nhân dân

UBND thị xã La Gi - tỉnh Bình Thuận    200.000 Triệu đồng 
415 Xây dựng kè bảo vệ bờ biển và khu tái định cư Thị trấn Phan Rí Cửa, Tuy Phong. 

Chống xâm thực bờ biển, bảo vệ khu dân cư và đất sản xuất của nhân dân

UBND huyện Tuy Phong -tỉnh Bình Thuận    113.184 Triệu đồng 
416 Xây dựng kè chống xói lở bờ biển khu phố 2&3 Phường Hàm Tiến - TP Phan Thiết, Bình Thuận 

Chống xâm thực bờ biển, bảo vệ khu dân cư và đất sản xuất của nhân dân

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bình Thuận    48.445 Triệu đồng 
417 Xây dựng kế hoạch hành dộng ứng phó với BĐKH trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 

Đánh giá tác động của BĐKH đến ngành /lĩnh vực trên cơ sở điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội của tỉnh làm cơ sở đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp, kế hoạch hành động, giảm thiểu ứng phó với BĐKH phù hợp với điều kiện tỉnh Thái Nguyên

Sở Tài nguyên và môi trường - Thái Nguyên  2010-2012  822.541 triệu đồng 
418 Xây dựng kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH cho tp. Đồng Hới 

 

Tổ chức Caritas - Thụy Sỹ, Challenge và Hội vì sự phát triển của người khuyết tật (AEPD)   2013   
419 Xây dựng kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu cho các ngành xây dựng;... 

Nâng cao khả năng ứng phó với BĐKH của ngành xây dựng; giao thông vận tải; công nghiệp; năng lượng; du lịch và địa phương ở tỉnh Bình Thuận trong từng giai đoạn cụ thể, phòng tránh và giảm thiểu những tác động tiêu cực của BĐKH, đảm bảo sự phát triển bền vững, bảo vệ cuộc sống của người dân.

Sở Công thương tỉnh Bình Thuận  2012-2013  3.000 triệu đồng 
420 Xây dựng kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu cho ngành nông, lâm, thủy... 

Nâng cao khả năng ứng phó với BĐKH của ngành ngành nông, lâm, thủy hải sản ở tỉnh Bình Thuận trong từng giai đoạn cụ thể, phòng tránh và giảm thiểu những tác động tiêu cực của BĐKH, đảm bảo sự phát triển bền vững, bảo vệ cuộc sống của người dân

Dự án CBCC - tỉnh Bình Thuận  2012-2013  1.000 triệu đồng 
421 Xây dựng kế hoạch ứng phó toàn diện quản lý tổng hợp rủi ro lũ lụt tại Cần Thơ 

Dự án này nhằm mục đích đánh giá rủi ro cho thành phố Cần Thơ, chuẩn bị một kế hoạch hành động ứng phó toàn diện (đến năm 2030) và xác định các giải pháp công trình và phi công trình cho quản lý lũ lụt bền vững

Phối hợp với tư vấn SCE -tỉnh Cần Thơ  2012 đến 9/2013   
422 Xây dựng khả năng ứng phó, phục hồi và thích nghi với rủi ro thảm họa và khí hậu cho... 

 Xây dựng khả năng ứng phó, phục hồi và thích nghi của người nghèo (đặc biệt phụ nữ) và chính quyền địa phương đối với rủi ro thảm họa và khí hậu trong các cộng đồng ven biển

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre  2014 - 2017  82 triệu đồng 
423 Xây dựng mô hình chuyển giao, ứng dụng và phát triển công nghệ sản xuất gạch không nung... 

 Tiết kiệm năng lượng; thân thiện với Môi trường

Công ty TNHH MTV Tư vấn và phát trển công nghệ Phú Thọ  2011-2013  772 triệu đồng 
424 Xây dựng mô hình giảm nghèo (Tân Thủy, An Đức, An Hiệp-Ba Tri; Mỹ An-Thạnh Phú) 

 Xây dựng các mô hình giảm nghèo, chuyển đổi nghề

Sở Lao độngThương binh và Xã hội tỉnh Bến Tre  2010-2012  456 triệu đồng 
425 Xây dựng mô hình lan truyền chất ô nhiễm cho vịnh Hạ Long - Vịnh Bái Tử Long 

Xây dựng mô hình thủy động lực và thiết kế phần mềm mô phỏng quá trình lan truyền các chất gây ô nhiễm môi trường biển ven bờ cho khu vực vịnh Hạ Long - vịnh Bái Tử Long.
Đưa ra các kịch bản ô nhiễm nước ứng với quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Đánh giá năng lực tải của môi trường tiếp nhận các chất gây ô nhiễm. Dự báo diễn biến ô nhiễm môi trường nước và đề xuất các biện pháp quản lý , kiểm soát chất lượng nước khu vực vịnh Hạ Long - vịnh Bái Tử Long
 

Viện Tài nguyên và môi trường Biển  2005 - 2007   
426 Xây dựng mô hình làng điểm về năng suất xanh 

 

Chi cục TC - ĐL - CL tỉnh Phú Yên  2000-2002  130.000 triệu đồng 
427 Xây dựng mô hình luân canh cây trồng trên đất 1 vụ lúa lên 3 vụ tại huyện Bắc Mê... 

 - Xác định công thức luân canh cây trồng trên đất một vụ lúa nhằm tìm ra các công thức luân canh cây trồng hợp lý tăng từ 1-3 vụ/năm trên đất trồng một vụ
 - Xây dựng các mô hình trình diễn giúp cho các hộ nông dân có điều kiện thăm quan học hỏi tiếp cận với khoa học kỹ thuật mới phá vỡ tập quán canh tác lạc hậu của bà con nông dân, nhân rộng phát triển trên địa bàn huyện. Đưa giá trị 1 ha đất 1 vụ lúa có giá trị từ 10 triệu đồng lên 28,30 triệu đồng/ha/năm .

Trạm khuyến nông huyện Bắc Mê- Hà Giang  2002   
428 Xây dựng mô hình sản xuất than sinh học từ phụ phẩm nông nghiệp tại Thanh Hóa. 

Xây dựng thành công mô hình sản xuất và sử dụng than sinh học từ phụ phẩm nông nghiệp tại Thanh Hóa, tăng cường sử dụng năng lượng tái tạo, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, cải tạo đất, nâng cao đời sống cho người nông dân.

Công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển nông nghiệp Hồng Đức  10/2013-10/2015  584,1 triệu đồng 
429 Xây dựng mô hình thí điểm về thích ứng với BĐKH ở xấ Quảng Thủy huyện Quảng... 

 

Công ty TNHH 1 thành viên Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình    21.120 triệu đồng 
430 Xây dựng mô hình trồng thử nghiệm làm giàu rừng bằng loài cây Lim xanh 

Xây dựng mô hình làm giàu rừng bằng loài cây lim xanh tại vườn Quốc gia Bái Tử Long.
Đề xuất các biện pháp kỹ thuật làm giàu rừng bằng cây Lim xanh

Ban quản lý vườn Quốc gia Bái Tử Long - Quảng Ninh  2007-2010   
431 Xây dựng mô hình xử lý chất thải rắn ở các khu vực tập trung dân cư ở các xã, xử... 

 Tuyên truyền, vận động nhân dân hiểu biết và nhận thức đúng đắn việc thu gom và xử lý rác thải để cùng đóng góp công sức trong công tác bảo vệ môi trường.

Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND các xã, thị trấn tỉnh Phú Yên  2013  200 triệu đồng 
432 Xây dựng năng lực thể chế trong ngành nước và đô thị hoá nhằm ứng phó với biến... 

Cải thiện chất lượng sống của các cộng đồng dân cư nghèo của tỉnh đặc biệt bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận    300.000 Triệu đồng 
433 Xây dựng phương án phòng chống sự cố môi trường trong hoạt động xử lý chất thải 

 

  2013  420,00 triệu đồng 
434 Xây dựng phương án ứng phó sự cố tràn dầu trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai... 

 

  2011-2012  1.003,00 triệu đồng 
435 Xây dựng Sổ tay hướng dẫn sản xuất sạch hơn và xử lý chất thải một số ngành công... 

 

  2012-2013  577,4 triệu đồng 
436 Xây dựng thí điểm mô hình tiết kiệm năng lượng tại làng nghề Gốm Xã Kim Lan – huyện... 

Giúp các hộ sản xuất thuộc làng nghề Gốm Kim Lan được tiếp cận thông tin về công nghệ và các giải pháp tiết kiệm năng lượng tiên tiến điển hình trong ngành sản xuất.
- Nâng cao nhận thức của các đơn vị về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
- Hỗ trợ 02 đơn vị 30% kinh phí thực hiện thí điểm áp dụng giải pháp chuyển đổi lò nung sử dụng than sang lò nung sử dụng Gas tiết kiệm năng lượng.
- Giảm phát thải khí nhà kính tác động đến môi trường.
 

Sở Công thương Hà Nội  2010  450 triệu đồng 
437 Xây dựng Trạm bơm đồng Giỏ xã Tiên An 

 Bơm nước tưới đồng Giỏ, Tiên An

Ban quản lý tái thiết sau thiên tai huyện tại Quảng Nam  2012  1.369 triệu đồng 
438 Xử lý môi trường tại bãi rác La Hai (cũ) và hoàn thành thủ tục đầu tư để xây dựng... 

 Đảm bảo thu gom, xử lý rác thải rắn sinh hoạt của nhân dân trong khu vực nhằm góp phần cải thiện môi trường sống của cộng đồng: sạch, vệ sinh và văn minh.

Phòng KT-HT, Phòng Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên  2013-2015   
439 Xử lý sạt lở bờ biển Sầm Sơn, thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

Ngăn chặn sự xói lở do tác động của song biển, bảo vệ bờ biển TX Sầm Sơn, giảm tác động bất lợi do xâm thực của BĐKH; Bảo vệ an toàn cho môi trường không bị nhiễm mặn

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Thanh Hóa  05 năm  420 triệu đồng 
Có tổng số: 439 bản ghi